djacki raspust

Šta će đaci u školi na raspustu?

Obilazak škola u izbornim kampanjama je redovna aktivnost političara, ali se ne događa često da obrazovne ustanove posećuju neradnim danima, a još manje u trenutku kada su, upravo odlukom Vlade Srbije, škole zatvorene da bi se sprečilo širenje gripa.