dragoslav dimitrijevic

O bogatstvu Aleksandra Karađorđevića

List Danas je u svom broju od 21. juna objavio da je predstavljeno obnovljeno izdanje knjige Svetozara Pribićevića „Diktatura kralja Aleksandra“, koju je izdala izdavačka kuća Mostart.

Ravnogorske legende Radoša Bajića

„Jedanaestog maja navršilo se 77 godina“ – piše Radoš Bajić u svojoj kolumni u Politici – „otkako je pukovnik vojske Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca po imenu Dragoljub Draža Mihailović sa grupom oficira…