ENTAN

Počela konferencija Neteritorijalna autonomija kao oblik višenacionalne demokratije 1

Počela konferencija Neteritorijalna autonomija kao oblik višenacionalne demokratije

Danas je počela dvodnevna konferencija „Neteritorijalna autonomija kao oblik višenacionalne demokratije“ koja ima za cilj da proceni odnos između demokratije i kolektivnih prava, kao i načina na koje neteritorijalna autonomija može poboljšati manjinska prava i podstaći pomirenje u područjima zahvaćenim konfliktom otvorena je danas u Beograd