hidroelektana vucje

Hidroelektrana "Vučje" zaštićen spomenik kulture 1

Hidroelektrana „Vučje“ zaštićen spomenik kulture

Nakon što je uvrštena u listu „Milestone“ kao objekat od opšteg značaja za razvoj i istoriju elektrotehnike u svetu, hidroelektranu „Vučje“ niški Zavod za zaštitu spomenika evidentirao je kao dobro koje uživa prethodnu zaštitu.