izjednacavanje

Mogu li se izjednačiti službena i javna sfera 1

Mogu li se izjednačiti službena i javna sfera

Namera Ministarstva kulture da predlozima za zaštitu ćirilice izjednači službenu i javnu sferu upotrebe jezika ostavlja nedoumicu treba li i mogu li se ova dva zakonom razgraničena domena spojiti, i da li će time latinica moći da se koristi isključivo u privatnoj komunikaciji.