Kaqpitulacija

Vuk Drašković: Kumanovski sporazum je bio kapitulacija 1

Vuk Drašković: Kumanovski sporazum je bio kapitulacija

„Kumanovski sporazum predstavljao je kapitulaciju Miloševićevog ratnog režima. Milošević je prihvatio da sve vojne, paravojne, policijske, parapolicijske i sve druge oružane formacije i grupe iz Srbije napuste trajno Kosovo“.