kosovski dijalog

Nemačka podržava obe strane u dijalogu 5

Nemačka podržava obe strane u dijalogu

Nemačka podržava susret srpskog i kosovskog predsednika, budući da je, prema rečima nemaćkog ambasadora u Srbiji Aksela Ditmana, rešavanje sukoba sa susedima jedan od uslova članstva u EU.

Filips: Dijalogu su potrebni Šojble i Rajs 6

Filips: Dijalogu su potrebni Šojble i Rajs

Srbi znaju da će morati da reše status Kosova pre nego što Srbija postane članica Evropske unije. Poglavlje 35 jasno ukazuje na potrebu rešavanja sporova između Kosova i Srbije kao uslov za članstvo u EU.