licni

iPhone umesto pasoša?

Apple ide korak dalje i nagoveštava da se iPhone-i možda mogu koristiti čak i kao pasoši.