Majmuni

Pronađen najstariji primerak uspravnog majmuna 4

Pronađen najstariji primerak uspravnog majmuna

Ostaci skeleta drevnog majmuna, nađeni u bavarskoj glinenoj jami, navode na zaključak da su preci današnjih ljudi počeli da stoje uspravno milionima godina ranije nego što se do sada mislilo, naveli su danas naučnici.

Kako su majušni majmuni oživeli peruanski Amazon 5

Kako su majušni majmuni oživeli peruanski Amazon

Nekada bujna prašuma na severoistoku Perua, uz obale Amazona, opustela je tokom devedesetih godina 20. veka zbog seče drveća i bila pretvorena u pašnjake za uzgoj vodenog bivola.