Marko Pavlović

Sećanje na Srbiju - slobodiju 2

Sećanje na Srbiju – slobodiju

Narodni poslanik Boško Obradović u holu Narodne skupštine je između ostalog rekao: „Vučić je u ovom trenutku postao najveća bezbednosna pretnja za Srbiju i hitno mora biti izolovan.

Bojkot i profesor Slobodan Jovanović 3

Bojkot i profesor Slobodan Jovanović

Kada se jedno društvo ili pojedinac nađu pred donošenjem krupnih odluka, tada se samo po sebi nameće pitanje da li se neki pojedinac ili društvo već nalazio u sličnoj situaciji, i da li ima neki savet koji je ostao od nekog pametnog čoveka.

Vučićev titoizam 4

Vučićev titoizam

Već je primećeno da koalicija SNS-a nije samo catch-all partija, nego nova varijanta Socijalističkog saveza radnog naroda u kome SNS ima, kao nekad KPJ, rukovodeću ulogu.

Opozicioni parlament 5

Opozicioni parlament

U parlamentarnim sistemima odnos između vlade i opozicije uvek je određen sa pola – pola: koliko vremena u parlamentu govori vladin poslanik, toliko ima vremena i poslanik opozicije; koliko vremena ima poslanik opozicije za kritiku vlade, toliko vremena ima i poslanik vlade za njenu odbranu.

Već viđeni Aleksandar 6

Već viđeni Aleksandar

Aleksandar Vučić, sa mesta predsednika današnje Srbije, više puta je izjavio da neće da razgovara sa šefovima opozicionih političkih stranaka, ali da hoće da razgovara sa građanima.