mere

Kopaju grobove i kanale pod pretnjom gubitka prava

Otkad je stupila na snagu Uredba o merama socijalne uključenosti korisnika novčane socijalne pomoći najmanje 9.436 korisnika moralo je da obavlja neplaćeni rad pod pretnjom gubitka prava na socijalnu pomoć.

Uskoro policajac u svakoj školi

Od septembra će svaka škola u Srbiji imati svog školskog policajca, i za to će biti zaposleni dodatni ljudi, a više inspektora će biti i u odeljenjima za suzbijanje narkomanije, najavio je danas predsednik državne komisije za borbu protiv narkomanije, ministar zdravlja Zlatibor Lončar.

Državne bebe sa otplatom na rate

Kome verovati, Aleksandru Vučiću od prošle godine, koji je optužio žene da rađaju decu ne bi li dobile pomoć od države „da ništa ne rade“, ili Vučiću iz ove godine, koji te iste žene zove da rađaju, jer kao nacija izumiremo, a treba popuniti „Gvozdeni puk“?

Dveri predlažu reformu poreskog sistema u korist porodica

Pomoć za povećanje nataliteta, koju je ministar Vulin predložio u okviru Vojske Srbije, još jedan je pokazatelj da vlast nije dobro razumela suštinu porodične politike, pa tako i ministri predlažu kratkoročne stimulanse, koji sigurno neće doneti uspeh, kažu iz Dveri.