Milorad Ilić

Helikopteri, babe i žabe 1

Helikopteri, babe i žabe

Koji je najveći problem ekonomskih mera koje je država donela zbog pandemije?

Zajam ili kredit, pitanje je sad? 5

Zajam ili kredit, pitanje je sad?

Čemu „hamletovska“ dilema iz naslova teksta? Kao da je bitno da li se nešto zove ovako ili onako ako je to isto?

Gde greši guvernerka 6

Gde greši guvernerka

Nakon velikog razočarenja u kadrove sa Beogradskog univerziteta, MMF je od hedhantersa konačno primio dobre vesti… Izvor teorijskog i praktičnog znanja o finansijama je u Univerzitetu Kosovske Mitrovice (ranije Prištine).

Nehumana i glupa država 7

Nehumana i glupa država

Kako je Srbija dozvolila da u njoj neko umre od gladi ili hladnoće? Uzroka ima više, ali glavni problem je u tome što država koristi pogrešan recept.