nacionalni konvent za eu

Intervju objavljen sa zakašnjenjem

Poštovana gospođo Valtner,
Ja sam sa dostavom teksta za Vaš list kasnila 45 minuta a Vi sa objavom 12 dana. Za tih 12 dana članice Nacionalnog konventa uspele su da izdejstvuju produžetak javne rasprave u vezi revizije Akcionog plana za poglavlje 23.