Osiguranje radnika

Novi sistem osiguranja radnika 2

Novi sistem osiguranja radnika

Projekat Evropske unije „Podrška i unapređenje bezbednosti i zdravlja na radu i inspekcije rada u Srbiji“ počeo je danas, a usmeren je na uvođenje posebnog osiguranja od povreda na radu radi naknade štete, kao i na jačanje kapaciteta inspektora rada kroz sistem obuka prema evropskim direktivama.