PET skrener

Bolesnike šalju na pokvaren PET skener 1

Bolesnike šalju na pokvaren PET skener

Od dva PET skenera koja postoje u Srbiji, u Kliničkom centru u Beogradu i Sremskoj Kamenici, pacijenti nemaju mogućnost da se pregledaju jer su svi termini KCS popunjeni, a aparat u Sremskoj Kamenici je u kvaru.