prirodno matematicki fakultet

BIGMATH projekat na PMF u Novom Sadu 1

BIGMATH projekat na PMF u Novom Sadu

Big Data Challenges for Mathematics – BIGMATH projekat će se realizovati na Departmanu za matematiku i informatiku od oktobra 2018. do 2022. godine.