Repiratori

Potpis na 15 respiratora 1

Potpis na 15 respiratora

Ministarstvo zdravlja zaključilo je ugovor za kompanijom Drager Tehnik iz Beograda za nabavku 15 respiratora po ukupnoj ceni od 26.700.000 dinara bez PDV-a.