senzorska soba

U Požarevcu počela sa radom senzorska soba

U Centru za dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju u Požarevcu, počela je sa radom senzorska soba, opremljena zahvaljujući pomoći humanih donatora.