zabrana abortusa

Crkva u centru nezadovoljstva oko zabrane abortusa u Poljskoj 1

Crkva u centru nezadovoljstva oko zabrane abortusa u Poljskoj

Ograničenje već limitiranog prava na abortus u Poljskoj mimo parlamenta i javne rasprave naišao je na žestok otpor žena u Poljskoj ali i članova sindikata, poljoprivrednika, rudara, navijača i drugih usmerivši prvi put proteste na Katoličku crkvu.

Istorijska pobeda Irkinja 3

Istorijska pobeda Irkinja

Rezultati referenduma u Irskoj, na kojem je preko 66 odsto stanovništva glasalo za ukidanje Osmog amandmana, velika je pobeda za ovu strogo katoličku zemlju sa dosad najrestriktivnijim zakonom o pobačaju u Evropi.

Irska: Ukinuta zabrana abortusa 4

Irska: Ukinuta zabrana abortusa

„Moć biskupa koji su zemlju vekovima držali u šaci, slomljena je“, piše nemačka štampa povodom odluke građana Irske da ukinu zabranu abortusa. Čak 66,4 odsto Iraca glasalo je za ukidanje zabrane na referendumu.