zarko trebjesanin

Vladeta Janković

Vladeta Janković: Opasna orgija radikalskog populizma

„Autorski tekst Aleksandra Vučića je jedna besramna, podla i ozbiljno opasna orgija radikalskog populizma. Kao i uvek, Vučić se ne obazire na pravo pitanje, a ono glasi: da li je lažna elita i inferioran onaj ko pošteno odbrani i objavi doktorat, a prava elita i superioran onaj ko falsifikuje diplomu i doktorat ukrade?

Tri izvora patnje: strah, pohlepa i krivica

Indijsko-američki psihoanalitičar, teoretičar, leksikograf, profesor i klinički praktičar, mada u svetu poznat, Salman Ahtar, kod nas je bio gotovo nepoznat sve dok u već afirmisanoj biblioteci „Imago“ nije izašla godine njegova knjiga Psihologija dobrote (2016).

Jungov seminar o snovima

Knjiga Analiza snova: Beleške sa seminara K. G. Junga održanog 1928 – 1930, koju je priredio Vilijam Makgvajer, sačinjena je od stenografskih beležaka sa Jungovih predavanja, zatim, podrobnog „Uvoda“ priređivača o Jungovim seminarima, kao i od njegovih komentara.