zenski sud

Kreirati novi model pravde

Na Fakultetu političkih nauka sutra će biti održana prezentacija „Ženskog suda: feminističkog pristupa pravdi“ u organizaciji Žena u crnom i Centra za ženske studije iz Beograda.

Kutak podrške i ljubavi za žene žrtve ratova

Tragične priče mnogih žena žrtava ratova sa prostora bivše Jugoslavije spojio je Ženski sud – kutak u kome su pronašle podršku, razumevanje i ljubav. Mesto koje im je pomoglo da podele svoju bol, da im bude lakše, da pronađu prijatelje/ice, da bar malo ublaže patnju koju im je doneo rat.