Zijin Copper

Ziđin Koper preduzela mere za smanjenje buke i potresa izazvanih miniranjem 1

Ziđin Koper preduzela mere za smanjenje buke i potresa izazvanih miniranjem

Serbia Zijin Copper je 9. aprila obustavila izgradnju novih ventilacionih okana za rudnik „Jama“ obećavajući da će građane, koji žive u blizini mesta gde će ona biti postavljena, zaštititi od buke i vibracija, angažovala je za taj posao firmu koja je ugradila gumene podloge i zaptivnu konstrukciju na sve četiri lokacije.