zlata kures

Građani u raljama "vladavine prava" 2

Građani u raljama "vladavine prava"

U izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije u pregovaračkom procesu sa EU navodi se da je ostvaren „mali konkretan napredak“ u sprovođenju reformi u oblastima koje obuhvataju poglavlja 23 i 24, i koja se najdirektnije odnose na vladavinu prava.