Uslovi korišćenja primenjuju se na sve sadržaje i usluge lista Danas. Korišćenjem bilo kog dela sajta smatra se da su korisnici upoznati sa ovim uslovima, kao i da prihvataju korišćenje sadržaja ovog portala isključivo za ličnu upotrebu i na sopstvenu odgovornost.

Sva zainteresovana pravna i fizička lica mogu da koriste tekstualni materijal sa sajta Danasa uz obavezno navođenje izvora. Izuzetak su tekstovi iz sekcija Kolumne i Lični stavovi za koje je neophodno prethodno odobrenje redakcije.

Fotografije nije dozvoljeno preuzimati bez prethodne saglasnosti redakcije.

Linkovi ka drugim web stranicama

Linkovi ka drugim web sajtovima, koji nisu vlasništvo Danasa, ne smatraju se delom sajta i Danas ne snosi odgovornost za njih.

Zaštita privatnosti

Portal lista Danas poštuje privatnost svojih korisnika i posetioca sajta.

Podatke ostavljene prilikom slanja komentara, Danas neće davati na uvid trećem licu.

Komentari

Redakcija sajta Danasa zadržava pravo da ne objavi komentare:

  • koji krše postojeće srpske i/ili međunarodne zakone,
  • sadržaja koji je uvredljiv, vulgaran, preteći, rasistički ili šovinistički, kao i sadržaja koji je štetan na bilo koji drugi način
  • koji u sebi sadrže linkove ka sadržajima i stranama za koje se proceni da nisu u skladu sa uređivačkom politikom Danasa
  • u kojima se krši pravilo privatnosti trećih lica ili kojima se osobe optužuju za krivična dela
  • za koje se proceni da ne doprinose društvenom dijalogu, odnosno koji se šalju automatizovano. Primera radi – komentari iste ili gotovo identične sadržine koji stižu iz sekunde u sekundu na isti tekst

Danas ne odgovara za komentare posetilaca koji su odraz njihovog mišljenja.

Društvene mreže:

U skladu sa Uslovima korišćenja društvene mreže Fejsbuk (od 15. novembar 2013. godine) korisnici odgovaraju za sadržinu komentara koje ostavljaju na Fejsbuku.

Administratori zvanične Fejsbuk stranice Danasa uklanjaju komentare za koje procene da su suprotni Uslovima korišćenja.

Kolumne:

Tekstovi objavljeni u rubrici  „Kolumne“ i „Lični stavovi“ predstavljaju stavove autora tekstova i ne mogu se smatrati stavom lista Danas i koji e odgovara za stavove iznete u ovim rubrikama.

Izmene uslova korišćenja

Danas zadržava pravo izmene ovih uslova korišćenja u bilo kom trenutku.