Beogradski centar za ljudska prava: Građani smatraju da im prava u Srbiji nisu zaštićena 1Foto: Beta/Dragan Gojić

Beogradski centar za ljudska prava ocenio je da je stanje ljudskih prava u Srbiji u skoro svim oblastima nezadovoljavajuće, a naročito kada je reč o ekonomskim i socijalnim pravima gradjana, borbi protiv diskriminacije i ugroženoj slobodi okupljanja.

Podaci Beogradskog centra za ljudska prava, koji su prikupljeni i analizirani na osnovu učešća više od 10.000 ljudi u onlajn upitniku Oceni svoja prava1 pokazuju da 86% ispitanika/ca smatra da radna prava u Srbiji nisu adekvatno zaštićena, te da položaj muškaraca i žena na tržištu rada nije jednak i ravnopravan.

Ovakvu percepciju građana/ki dodatno potkrepljuju zvanični podaci Zaštitnika građana prema kojima je najveći broj pokrenutih postupaka upravo u oblasti radnih prava – 12,55%, kao i u oblasti ekonomskih i imovinskih prava – 39,68%.

Čak 73% građana/ki smatra da im mesečna primanja ne omogućavaju dostojanstven život u Srbiji, što potvrđuje i zvanična statistiku o prosečnoj zaradi, inflaciji i prosečnoj potrošačkoj korpi.

Više od 80% građana/ki smatra da država ne obezbeđuje adekvatnu zdravstvenu zaštitu, kao i da u Srbiji nema kvalitetnog i pravednog sistema obrazovanja. Čak 73% građana/ki smatra da žene i muškarci nisu ravnopravni u društvu, a te razlike potvrđuju i dostupni podaci u pogledu zapošljavanja i tržišta rada iz 2021. godine. Oni pokazuju da je nezaposleno 37,1% muškaraca u odnosnu na 53% nezaposlenih žena, da odsustvo za negu dece uglavnom koriste žene (82%).

Čak 91% građana/ki smatra da se država neefikasno bori protiv nasilja u porodici. Gotovo svakodnevno se u medijima mogu naći podaci o nasilju nad ženama, a samo u ovoj godini 25 žena ubijeno je u porodičnom nasilju. I dok 69% građana/ki smatra da LGBTI osobe treba da imaju ista prava kao i svi ostali građani Srbije, tek 47% njih smatra da Srbija treba da usvoji zakon o istopolnim zajednicama kojim bi se zakonski regulisao čitav niz prava za LGBTI populaciju u Srbiji.

Kao i organizacije civilnog društva, i građani/ke smatraju i to u vrlo visokom procentu od 84% da im je ugrožena sloboda okupljanja, odnosno da im država ne štiti jednako i pod istim uslovima pravo da izraze svoj stav po određenom pitanju. Više od 70% građana/ki smatra da „Oceni svoja prava“ je online upitnik od 21 pitanja kojije je od 16. septembra do 16. oktobra 2022. godine bio dostupan na internet portalu N1 televiziji. U ocenjivanju je učestvovalo 11.726 ljudi, dok je njih 7.076 dalo dodatne odgovore na postavljena pitanja.

Kao i organizacije civilnog društva, i građani/ke smatraju i to u vrlo visokom procentu od 84% da im je ugrožena sloboda okupljanja, odnosno da im država ne štiti jednako i pod istim uslovima pravo da izraze svoj stav po određenom pitanju.

Više od 70% građana/ki smatra da njihovi lični podaci nisu adekvatno zaštićeni na internetu, dok je posebno poražavajuće što 91% ispitanika/ca smatra da mediji u Srbiji ne izveštavaju objektivno i profesionalno o temama koje su od društvenog i političkog značaja. Preko 80% građana smatra da je govor mržnje zastupljen u javnoj sferi, a posebno zabrinjava što takav govor dolazi od predstavnika vlasti prema neistomišljenicima, ženama, civilnom društvu i nezavisnim novinarima.

Beogradski centar za ljudska prava nastoji da kontinuirano prati ostavrivanje ljudskih prava i principa vladavine prava u Srbiji. Boreći se za demokratsko, otvoreno i društvo zasnovano na evropskim vrednostima, vladavini prava, na pravdi i solidarnosti, nastavićemo i ubuduće da u saradnji sa organizacijama civlnog društva, ukazujemo na značaj i neophodnost poštovanja ljudskih prava građanki i građana Srbije i njihovu adekvatnu zaštitu.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu. Pretplatite se na PDF izdanje lista Danas.

Komentari