Beogradski centar za ljudska prava

Beogradski centar za ljudska prava osudio protest u Deliblatu protiv migranata 5

Beogradski centar za ljudska prava osudio protest u Deliblatu protiv migranata

Beogradski centar za ljudska prava osudio je danas protest građana Deliblata kod Kovina protiv najave Komesarijata za izbeglice i migracije da će grupa migranata biti smeštena u Školsko rekreativnom centru Čardak u paviljonskom kompleksu, u okviru Specijalnog rezervata prirode Deliblatska peščara.

Beogradski centar apelovao da se za vreme vanrednog stanja poštuju ljudska prava 7

Beogradski centar apelovao da se za vreme vanrednog stanja poštuju ljudska prava

Beogradski centar za ljudska prava apelovao je danas na nadležne državne organe da sve mere odstupanja od zagarantovanih ljudskih i manjinskih prava za vreme vanrednog stanja, budu srazmerne svrsi njihovog vođenja, saglasne obavezujućim odredbama koje se odnose na vanredno stanje i u skladu sa načelima o zabrani diskriminacije.

Nezaposlenost i osećaj beznađa najveći problemi mladih u Srbiji 11

Nezaposlenost i osećaj beznađa najveći problemi mladih u Srbiji

Beogradski centar za ljudska prava predstavio je danas Nulti izveštaj o pravima mladih u Srbiji u kojem se navodi da je ključni izazov njihova nezaposlenost i pitanje mentalnog zdravlja, a da su dodatno ugroženi mladi iz romske populacije i drugih marginalizovanih grupa.

Zatvor bez otpusta ide pred Ustavni sud 12

Zatvor bez otpusta ide pred Ustavni sud

Sonja Tošković, izvršna direktorka Beogradskog centra za ljudska prava, juče je, otvarajući ekspertsku diskusiju na temu zatvorske kazne bez mogućnosti pomilovanja, najavila da će grupa nevladinih organizacija podneti inicijativu za ocenu ustavnosti izmena i dopuna Krivičnog zakonika koje su navedenu kaznu uvele u naš pravni sistem.

Umesto da štiti uzbunjivače - država ih zastrašuje 13

Umesto da štiti uzbunjivače – država ih zastrašuje

Pomno prateći dešavanja u slučaju Krušik, Beogradski centar za ljudska prava želi da najpre skrene pažnju javnosti, a naročito nadležnih organa Srbije, na važeće standarde ljudskih prava u oblasti slobode izražavanja koji – prema Ustavu Srbije – predstavljaju obavezan izvor za tumačenje odredaba o ljudskim pravima, navodi se u saopštenju ovog centra.

Vlast da se ozbiljno bavi torturom koju sprovodi policija 15

Vlast da se ozbiljno bavi torturom koju sprovodi policija

Zlostavljanje pritvorenika od strane policije u Srbiji predstavlja najoštrije kršenje ljudskih prava i zahteva ozbiljan pristup nadležnih organa, ukazao je Beogradski centar za ljudska prava povodom Izveštaja Evropskog komiteta za sprečavanje mučenja i nečovečnog postupanja Saveta Evrope (CPT) o ad hoc poseti Srbiji obavljenoj u periodu od 31. maja do 7. juna 2017. godine.