Blizu 140 doktora nauka uputilo apel RTS-u da objektivno izveštava o svim pitanjima 1Foto: FoNet RTS

Grupa od skoro 140 doktora nauka zatražila je danas od Radio-televiziji Srbije (RTS) da istinito, objektivno i profesionalno izveštava o svim aktuelnim pitanjima i akutnim problemima u političkoj i društvenoj sferi.

Navodeći da su svesni činjenice da nema potrebe da objašnjavaju šta znači profesionalno i objektivno novinarstvo, i da nemaju nameru da se bave uređivačkom politikom, potpisnici zahteva su precizno naveli šta očekuju od RTS.

„Tražimo da se u udarnim terminima i u svim informativnim emisijama na objektivan način razmatraju sve afere – od afera Krušik, Jovanjica, Beograda na vodi, rušenja u Savamali, rampe u Doljevcima, tetke iz Kanade, plagiranih i falsifikovanih diploma i doktorata i ekološke katastrofe, pa do afera ‘Đilasovih miliona“’i odnosa Boška Obradovića prema Ljotićevoj ideologiji, ali i sve druge postojeće i buduće afere koje se pre svega vezuju za stranke na vlasti, ali i za one u opoziciji“, stoji u zahtevu.

Potpisnici objašnjavaju da pod objektivnim pristupom u izveštavanju podrazumevaju da se obezbedi mogućnost ravnopravnog nastupa svih relevantnih strana i aktera, koji bi mogli nesmetano i bez cenzure da iznesu svoje argumente i mišljenja, kao i to da se na uvid građanima daju detaljni prikazi dokumenata koji potkrepljuju njihove stavove.

„Kao konkretan dokaz toga da ste odlučili da transformišete RTS u istinski servis svih građana, očekujemo uvođenje nove emisije debatnog karaktera o temama koje najviše potresaju javnost i uz učešće relevantnih aktera, podrazumevajući da će se ova emisija nadalje redovno nalaziti u okviru vašeg Prvog programa“, ističe se u zahtevu.

 1. Slobodan Prvanović, naučni savetnik, Institut za fiziku, Univerzitet u Beogradu
 2. Biljana Stojković, redovna profesorka, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
 3. Vesna Cakeljić, redovna profesorka, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
 4. Miloš Jevtić, vanredni profesor, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
 5. Jelisaveta Tatić Čuturilo, docent. Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
 6. Jovo Bakić, vanredni profesor, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 7. Oliver Tošković, docent, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 8. Zoran Stojiljković, redovni profesor, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu
 9. Dubravka Stojanović, redovna profesorka, Filozofski fakultet, Univeryitet u Beogradu
 10. Galjina Ognjanov, redovna profesorka, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 11. Danica Popović, redovna profesorka, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 12. Jelena Đorđević, redovnaprofesorka, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu
 13. Marija Babović, redovna profesorka, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 14. Aleksandar Baucal, redovni profesor, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 15. Ognjen Radonjić, redovni profesor, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 16. Ivana Spasić, redovna profesorka, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 17. Lidija B. Radulović, vanredna profesorka, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 18. Nada Sekulić, redovna profesorka, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 19. Snježana Milivojević, redovna profesorka, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu
 20. Milan Vukomanović, redovni profesor, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 21. Janko Baljak, redovni profesor, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
 22. Mrđan Bajić, redovni profesor, Fakultet likovnih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
 23. Zoran Pavlović, vanredni profesor, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 24. Miljana Milojević, vanredni profesor, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 25. Kristina Šarić, redovna profesorka, Rudarsko-geološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
 26. Vladica Cvetković, redovni profesor, dopisni član SANU, Rudarsko-geološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
 27. Igor Jemcov, redovni profesor, Rudarsko-geološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
 28. Jelica Đokić, redovna profesorka u penziji, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
 29. Milovan Šuvakov, viši naučni saradnik, Institut za fiziku, Univerzitet u Beogradu
 30. Goran Marković, profesor emeritus, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
 31. Milan Petrović, naučni savetnik, Institut za fiziku, Univerzitet u Beogradu
 32. Vera Spasenović, redovna profesorka, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 33. Nebojša Stojković, redovni profesor, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Nišu
 34. Bojana Bodroža, docent, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 35. Branimir Šešelja, redovni profesor u penziji, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 36. Milena Dragićević-Šešić, redovna profesorka, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
 37. Marijana Matović, istraživačica saradnica, Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka
 38. Zvonimir Tot, vanredni profesor, Škola pozorišta i muzike, Univerzitet Ilinois u Čikagu
 39. Ljubiša Dabić, redovni profesor u penziji, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 40. Zoran Radovanović, redovni profesor u penziji, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 41. Jelena Vranješević, vanredna profesorka, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 42. Slavko Simić, naučni savetnik, Matematički institut SANU
 43. Lidija R. Radulović, vanredna profesorka, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 44. Bojana Milošević, specijalista, Institut za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović Batut“
 45. Olga Nikolić, istraživačica saradnica, Institut za filozofiju i društvenu teoriju
 46. Ivan Kljajić, redovni profesor, Akademija umetnosti Novi Sad
 47. Dubravka Cvejić, naučni savetnik, Institut za primenu nuklearne energije, Univerzitet u Beogradu
 48. Snežana Vučković, vanredna profesorka, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
 49. Vladan Čokić, naučni savetnik, Institut za medicinska istraživanja, Univerzitet u Beogradu
 50. Vesna Bogojević Arsić, redovna profesorka, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
 51. Nikola Škoro, viši naučni saradnik, Institut za fiziku, Univerzitet u Beogradu
 52. Miloš Jovanović, docent, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu
 53. Danijel Sinani, redovni professor, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 54. Tamara Džamonja Ignjatović, redovna profesorka, Filizofski fakultet i Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu
 55. Ivana R.Milošević, naučni saradnik, Institut za fiziku, Univerzitet u Beogradu
 56. Branko Rakita, redovni profesor, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 57. Radmilo Pešić, redovni profesor, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu
 58. Milica Manojlović-Stojanoski, naučni savetnik, Institut za biološka istraživanja „Siniša Sanković“, Univerzitet u Beogradu
 59. Aleksandar Dekanski, naučni savetnik, Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Univerzitet u Beogradu
 60. Miroslav Demajo, naučni savetnik upenziji, Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu
 61. Svetlana Stanarević, vanredna profesorka, Fakultet bezbednosti, Univerzitet u Beogradu
 62. Ljiljana Lazarević, viši naučni saradnik, Institut za psihologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 63. Gordana Matić, redovna profesorka u penziji, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
 64. Radina Vučetić, vanredna profesorka, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 65. Nenad Makuljević, redovni profesor, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 66. Dragan P. Uskoković, redovni profesor, Institut tehničkih nauka SANU
 67. Ljubomir Jacić, vanredni profesor, Visoka tehnička škola, Požarevac
 68. Duško Radosavljević, redovni profesor, Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić Novi Sad, Univerzitet Union Beograd
 69. Miodrag Petković, redovni profesor u penziji, Elektronski fakultet, Univerzitet u Nišu
 70. Danijela Velimirović, docent, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 71. Zorica Marinković Stanojević, naučna savetnica, Institut za multidisciplinarna istraživanja, Univerzitet u Beogradu
 72. Irina Subotić, profesorka emerita, Univerzitet umetnosti u Beogradu i Univerzitet u Novom Sadu
 73. Rajko N. Dimitrijević, redovni profesor, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
 74. Dragana Vuković, redovna profesorka, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 75. Biljana Panić, docent, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
 76. Nikola Nikačević, redovni profesor, Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu
 77. Mirjana Vukićević, redovna profesorka, Građevinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 78. Snežana Komatina, docent, Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“u Zrenjaninu, Univerzitet u Novom Sadu
 79. Radmila Stikić, redovni profesor u penziji, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu
 80. Marija Bogdanović, profesorka emerita, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 81. Smilja Marković, naučni savetnik, Institut tehničkih nauka SANU
 82. Peđa Mihailović, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu
 83. Jovan Šetrajčić, redovni profesor u penziji, Redovni član ANURS, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 84. Menka Petkovska, redovna profesorka, Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu
 85. Dragana Dulić, redovna profesorka u penziji, Fakultet bezbednosti, Univerzitet u Beogradu
 86. Dragana Pavlović Breneselović, redovna profesorka Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 87. Katarina Popović, redovna profesorka, Filozofski fakultet, Univerzitetu Beogradu
 88. Mirosava Đurišić Bojanović, redovna profesorka u penziji, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 89. Marija Velinov, istraživačica pripravnica, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Univezitet u Beogradu
 90. Bojana Obradović, redovna profesorka, Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu
 91. Ilija Vujačić, redovni profesor u penziji, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu
 92. Ljubica Milović, redovna profesorka, Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu
 93. Zorica Šaljić, docent, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 94. Dragana Varagić, redovna profesorka, Akademija umetnosti, Beograd
 95. Goran Brajušković, redovni profesor, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
 96. Miodrag Banješević, vanredni profesor, Tehnički fakultet u Boru, Univerzitet u Beogradu
 97. Kristinka Ovesni, vanredna profesorka, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 98. Radovan Petrović, redovni profesor u penziji, Fakultet za strateški i operativni menadžment, Univerzitet „Union -Nikola Tesla”
 99. Dušan Mojić, vanredni profesor, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 100. Ildiko Erdei, vanredna profesorka, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 101. Miodrag Zec, redovni profesor u penziji i predsednik Naučnog društva ekonomista Srbije
 102. Milojko Arsić, redovni profesor, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 103. Ivana Trbojević Milošević, vanredna profesorka, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
 104. Olga Manojlović Pintar, viša naučna saradnica, Institut za noviju istoriju Srbije
 105. Milan Jovanović, asistent, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu
 106. Irena Ćirovoć, asistentkinja, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 107. Radojica Bojanović, redovni profesor u penziji, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 108. Mirko Filipović, redovni proofesor, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu
 109. Ozren Ocić, naučni savetnik, redovni profesor univerziteta u penziji
 110. Zoran Stevanović, redovniprofesor, Rudarsko-geološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
 111. Svenka Savić, profesorka emerita, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 112. Milan Savić, redovni profesor u penziji, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu
 113. Sofija PekićQuarrie, redovna profesorka u penziji, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu
 114. Ranko Dragović, redovni profesor, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Nišu
 115. Jelena Đorđević, redovna profesorka, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
 116. Živka Krnjaja, redovna profesorka, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 117. Aleksandar Ostojić, vanredni profesor, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Kragujevcu
 118. Milan Đorđević, docent, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Nišu
 119. Nevena Popović, docent, Fakultet umetnosti, Univerzitet u Prištini -sa privremenim sedištem u Zvečanu / Kosovskoj Mitrovici
 120. Lidija Miškeljin, docent, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 121. Nebojša Jovanović, redovni profesor, Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu
 122. Vesna Trifunivić, naučna saradnica, Etnografski institut SANU
 123. Vasilije Petrović, redovni profesor, Tehnički Fakultet „Mihajlo Pupin“ Zrenjanin, Univerzitet u Novom Sadu
 124. Jelena Jovanović, redovna profesorka, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
 125. Dragica Pavlović Babić, vanredna profesorka, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 126. Ljubiša Đorđević, vanredni profesor, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Nišu
 127. Ana Jovanović, vanredna profesorka, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
 128. Mirjana Atanacković, redovna profesorka u penziji, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 129. Milan Stančić, docent, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 130. Nenad Prokić, redovni profesor, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
 131. Irena Ristić, vanredna profesorka, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
 132. Ivan Kljajuć, redovni profesor, Akademija umetnosti Novi Sad
 133. Vladimir Nikolić, docent Fakultet likovnih umetnosti, Univerzitet umetnostiu Beogradu
 134. Danijela Fulgosi, redovna profesorka, Fakultet primenjene umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
 135. Veselin Dragišić, redovni profesor u penziji, Rudarsko-geološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
 136. Gordana Cvijić, redovna profesorka u penziji, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
 137. Uroš Savković, naučni saradnik, Institut za biološka istraživanja „Siniša Sanković“, Univerzitet u Beogradu
 138. Aleksandra Joksimović, redovna profesorka, Fakultet likovnih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
 139. Slavica Grujić, docent, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
 • U ime svih navedenih, zahtev podnosi: Slobodan Prvanović, Naučni savetnikInstitut za fiziku, Univerzitet u Beogradu

Komentari

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.

40 reagovanja na “Blizu 140 doktora nauka uputilo apel RTS-u da objektivno izveštava o svim pitanjima”

  • Svaka čast doktorima nauka, predpostavljam da nisu im doktorati plagijati. Kako je krenulo, desiće se da umesto „24 minuta sa Zoranom Kesićem“ na O2 TV, na RTS bude „24 sati sa Aleksandrom Vučićem“, ukoliko već nije realizovana? Čelnik Srbije se ponaša kao gazda zemlje u kojoj vlada. On je predsednik, premijer, ministar svih ministarstava, policija, vojska, Zakon, Ustav i dežurni krivac za sve što se događa u toj zemlji na brdovitom Balkanu. On donosi odluke, on ukida sve što misli da treba da se ukine, veliča sve i što je propalo. Otimao neustavno penzije četiri godine, a kada prestao sa otimačinom zahvalio se, sa nipodaštavanjem penzionera, svima redom i onima kojima nije otimao penzionersku prinadležnost. On sve ovo nemože da obavi ni kada bi dan trajao 30 sati. Zato, kako kaže, i ne spava?

 1. Treba samo da kopiraju N 1,koji je jedina profesionalna televizija u Srbiji.RTS je deo kriminalne organizacije koja je okupirala drzavu.

  • Što se tiče kulture, N1 je mnogo iznad Pinka, ali što se tiče objektivnosti, N1 je Pink opozicije. To su dve strane iste medalje.

Komentari

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.