Blizu 140 doktora nauka uputilo apel RTS-u da objektivno izveštava o svim pitanjima 1Foto: FoNet RTS

Grupa od skoro 140 doktora nauka zatražila je danas od Radio-televiziji Srbije (RTS) da istinito, objektivno i profesionalno izveštava o svim aktuelnim pitanjima i akutnim problemima u političkoj i društvenoj sferi.

Navodeći da su svesni činjenice da nema potrebe da objašnjavaju šta znači profesionalno i objektivno novinarstvo, i da nemaju nameru da se bave uređivačkom politikom, potpisnici zahteva su precizno naveli šta očekuju od RTS.

„Tražimo da se u udarnim terminima i u svim informativnim emisijama na objektivan način razmatraju sve afere – od afera Krušik, Jovanjica, Beograda na vodi, rušenja u Savamali, rampe u Doljevcima, tetke iz Kanade, plagiranih i falsifikovanih diploma i doktorata i ekološke katastrofe, pa do afera ‘Đilasovih miliona“’i odnosa Boška Obradovića prema Ljotićevoj ideologiji, ali i sve druge postojeće i buduće afere koje se pre svega vezuju za stranke na vlasti, ali i za one u opoziciji“, stoji u zahtevu.

Potpisnici objašnjavaju da pod objektivnim pristupom u izveštavanju podrazumevaju da se obezbedi mogućnost ravnopravnog nastupa svih relevantnih strana i aktera, koji bi mogli nesmetano i bez cenzure da iznesu svoje argumente i mišljenja, kao i to da se na uvid građanima daju detaljni prikazi dokumenata koji potkrepljuju njihove stavove.

„Kao konkretan dokaz toga da ste odlučili da transformišete RTS u istinski servis svih građana, očekujemo uvođenje nove emisije debatnog karaktera o temama koje najviše potresaju javnost i uz učešće relevantnih aktera, podrazumevajući da će se ova emisija nadalje redovno nalaziti u okviru vašeg Prvog programa“, ističe se u zahtevu.

 1. Slobodan Prvanović, naučni savetnik, Institut za fiziku, Univerzitet u Beogradu
 2. Biljana Stojković, redovna profesorka, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
 3. Vesna Cakeljić, redovna profesorka, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
 4. Miloš Jevtić, vanredni profesor, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
 5. Jelisaveta Tatić Čuturilo, docent. Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
 6. Jovo Bakić, vanredni profesor, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 7. Oliver Tošković, docent, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 8. Zoran Stojiljković, redovni profesor, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu
 9. Dubravka Stojanović, redovna profesorka, Filozofski fakultet, Univeryitet u Beogradu
 10. Galjina Ognjanov, redovna profesorka, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 11. Danica Popović, redovna profesorka, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 12. Jelena Đorđević, redovnaprofesorka, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu
 13. Marija Babović, redovna profesorka, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 14. Aleksandar Baucal, redovni profesor, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 15. Ognjen Radonjić, redovni profesor, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 16. Ivana Spasić, redovna profesorka, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 17. Lidija B. Radulović, vanredna profesorka, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 18. Nada Sekulić, redovna profesorka, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 19. Snježana Milivojević, redovna profesorka, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu
 20. Milan Vukomanović, redovni profesor, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 21. Janko Baljak, redovni profesor, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
 22. Mrđan Bajić, redovni profesor, Fakultet likovnih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
 23. Zoran Pavlović, vanredni profesor, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 24. Miljana Milojević, vanredni profesor, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 25. Kristina Šarić, redovna profesorka, Rudarsko-geološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
 26. Vladica Cvetković, redovni profesor, dopisni član SANU, Rudarsko-geološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
 27. Igor Jemcov, redovni profesor, Rudarsko-geološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
 28. Jelica Đokić, redovna profesorka u penziji, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
 29. Milovan Šuvakov, viši naučni saradnik, Institut za fiziku, Univerzitet u Beogradu
 30. Goran Marković, profesor emeritus, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
 31. Milan Petrović, naučni savetnik, Institut za fiziku, Univerzitet u Beogradu
 32. Vera Spasenović, redovna profesorka, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 33. Nebojša Stojković, redovni profesor, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Nišu
 34. Bojana Bodroža, docent, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 35. Branimir Šešelja, redovni profesor u penziji, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 36. Milena Dragićević-Šešić, redovna profesorka, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
 37. Marijana Matović, istraživačica saradnica, Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka
 38. Zvonimir Tot, vanredni profesor, Škola pozorišta i muzike, Univerzitet Ilinois u Čikagu
 39. Ljubiša Dabić, redovni profesor u penziji, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 40. Zoran Radovanović, redovni profesor u penziji, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 41. Jelena Vranješević, vanredna profesorka, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 42. Slavko Simić, naučni savetnik, Matematički institut SANU
 43. Lidija R. Radulović, vanredna profesorka, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 44. Bojana Milošević, specijalista, Institut za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović Batut“
 45. Olga Nikolić, istraživačica saradnica, Institut za filozofiju i društvenu teoriju
 46. Ivan Kljajić, redovni profesor, Akademija umetnosti Novi Sad
 47. Dubravka Cvejić, naučni savetnik, Institut za primenu nuklearne energije, Univerzitet u Beogradu
 48. Snežana Vučković, vanredna profesorka, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
 49. Vladan Čokić, naučni savetnik, Institut za medicinska istraživanja, Univerzitet u Beogradu
 50. Vesna Bogojević Arsić, redovna profesorka, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
 51. Nikola Škoro, viši naučni saradnik, Institut za fiziku, Univerzitet u Beogradu
 52. Miloš Jovanović, docent, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu
 53. Danijel Sinani, redovni professor, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 54. Tamara Džamonja Ignjatović, redovna profesorka, Filizofski fakultet i Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu
 55. Ivana R.Milošević, naučni saradnik, Institut za fiziku, Univerzitet u Beogradu
 56. Branko Rakita, redovni profesor, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 57. Radmilo Pešić, redovni profesor, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu
 58. Milica Manojlović-Stojanoski, naučni savetnik, Institut za biološka istraživanja „Siniša Sanković“, Univerzitet u Beogradu
 59. Aleksandar Dekanski, naučni savetnik, Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Univerzitet u Beogradu
 60. Miroslav Demajo, naučni savetnik upenziji, Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu
 61. Svetlana Stanarević, vanredna profesorka, Fakultet bezbednosti, Univerzitet u Beogradu
 62. Ljiljana Lazarević, viši naučni saradnik, Institut za psihologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 63. Gordana Matić, redovna profesorka u penziji, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
 64. Radina Vučetić, vanredna profesorka, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 65. Nenad Makuljević, redovni profesor, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 66. Dragan P. Uskoković, redovni profesor, Institut tehničkih nauka SANU
 67. Ljubomir Jacić, vanredni profesor, Visoka tehnička škola, Požarevac
 68. Duško Radosavljević, redovni profesor, Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić Novi Sad, Univerzitet Union Beograd
 69. Miodrag Petković, redovni profesor u penziji, Elektronski fakultet, Univerzitet u Nišu
 70. Danijela Velimirović, docent, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 71. Zorica Marinković Stanojević, naučna savetnica, Institut za multidisciplinarna istraživanja, Univerzitet u Beogradu
 72. Irina Subotić, profesorka emerita, Univerzitet umetnosti u Beogradu i Univerzitet u Novom Sadu
 73. Rajko N. Dimitrijević, redovni profesor, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
 74. Dragana Vuković, redovna profesorka, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 75. Biljana Panić, docent, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
 76. Nikola Nikačević, redovni profesor, Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu
 77. Mirjana Vukićević, redovna profesorka, Građevinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 78. Snežana Komatina, docent, Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“u Zrenjaninu, Univerzitet u Novom Sadu
 79. Radmila Stikić, redovni profesor u penziji, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu
 80. Marija Bogdanović, profesorka emerita, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 81. Smilja Marković, naučni savetnik, Institut tehničkih nauka SANU
 82. Peđa Mihailović, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu
 83. Jovan Šetrajčić, redovni profesor u penziji, Redovni član ANURS, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 84. Menka Petkovska, redovna profesorka, Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu
 85. Dragana Dulić, redovna profesorka u penziji, Fakultet bezbednosti, Univerzitet u Beogradu
 86. Dragana Pavlović Breneselović, redovna profesorka Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 87. Katarina Popović, redovna profesorka, Filozofski fakultet, Univerzitetu Beogradu
 88. Mirosava Đurišić Bojanović, redovna profesorka u penziji, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 89. Marija Velinov, istraživačica pripravnica, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Univezitet u Beogradu
 90. Bojana Obradović, redovna profesorka, Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu
 91. Ilija Vujačić, redovni profesor u penziji, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu
 92. Ljubica Milović, redovna profesorka, Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu
 93. Zorica Šaljić, docent, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 94. Dragana Varagić, redovna profesorka, Akademija umetnosti, Beograd
 95. Goran Brajušković, redovni profesor, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
 96. Miodrag Banješević, vanredni profesor, Tehnički fakultet u Boru, Univerzitet u Beogradu
 97. Kristinka Ovesni, vanredna profesorka, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 98. Radovan Petrović, redovni profesor u penziji, Fakultet za strateški i operativni menadžment, Univerzitet „Union -Nikola Tesla”
 99. Dušan Mojić, vanredni profesor, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 100. Ildiko Erdei, vanredna profesorka, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 101. Miodrag Zec, redovni profesor u penziji i predsednik Naučnog društva ekonomista Srbije
 102. Milojko Arsić, redovni profesor, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 103. Ivana Trbojević Milošević, vanredna profesorka, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
 104. Olga Manojlović Pintar, viša naučna saradnica, Institut za noviju istoriju Srbije
 105. Milan Jovanović, asistent, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu
 106. Irena Ćirovoć, asistentkinja, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 107. Radojica Bojanović, redovni profesor u penziji, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 108. Mirko Filipović, redovni proofesor, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu
 109. Ozren Ocić, naučni savetnik, redovni profesor univerziteta u penziji
 110. Zoran Stevanović, redovniprofesor, Rudarsko-geološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
 111. Svenka Savić, profesorka emerita, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 112. Milan Savić, redovni profesor u penziji, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu
 113. Sofija PekićQuarrie, redovna profesorka u penziji, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu
 114. Ranko Dragović, redovni profesor, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Nišu
 115. Jelena Đorđević, redovna profesorka, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
 116. Živka Krnjaja, redovna profesorka, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 117. Aleksandar Ostojić, vanredni profesor, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Kragujevcu
 118. Milan Đorđević, docent, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Nišu
 119. Nevena Popović, docent, Fakultet umetnosti, Univerzitet u Prištini -sa privremenim sedištem u Zvečanu / Kosovskoj Mitrovici
 120. Lidija Miškeljin, docent, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 121. Nebojša Jovanović, redovni profesor, Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu
 122. Vesna Trifunivić, naučna saradnica, Etnografski institut SANU
 123. Vasilije Petrović, redovni profesor, Tehnički Fakultet „Mihajlo Pupin“ Zrenjanin, Univerzitet u Novom Sadu
 124. Jelena Jovanović, redovna profesorka, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
 125. Dragica Pavlović Babić, vanredna profesorka, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 126. Ljubiša Đorđević, vanredni profesor, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Nišu
 127. Ana Jovanović, vanredna profesorka, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
 128. Mirjana Atanacković, redovna profesorka u penziji, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 129. Milan Stančić, docent, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 130. Nenad Prokić, redovni profesor, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
 131. Irena Ristić, vanredna profesorka, Fakultet dramskih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
 132. Ivan Kljajuć, redovni profesor, Akademija umetnosti Novi Sad
 133. Vladimir Nikolić, docent Fakultet likovnih umetnosti, Univerzitet umetnostiu Beogradu
 134. Danijela Fulgosi, redovna profesorka, Fakultet primenjene umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
 135. Veselin Dragišić, redovni profesor u penziji, Rudarsko-geološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
 136. Gordana Cvijić, redovna profesorka u penziji, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
 137. Uroš Savković, naučni saradnik, Institut za biološka istraživanja „Siniša Sanković“, Univerzitet u Beogradu
 138. Aleksandra Joksimović, redovna profesorka, Fakultet likovnih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu
 139. Slavica Grujić, docent, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
 • U ime svih navedenih, zahtev podnosi: Slobodan Prvanović, Naučni savetnikInstitut za fiziku, Univerzitet u Beogradu

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu. Pretplatite se na PDF izdanje lista Danas.

Komentari