Evropa traži remont srpskog Ustava 1

Venecijanska komisija, ekspertsko telo Saveta Evrope za pitanja vladavine prava, uputila je niz zamerki na predlog Ustavnih amandmana koje je izradilo srpsko Ministarstvo pravde.

Između ostalog, pokazalo je danas objavljeno mišljenje Venecijanske komisije, evropskim ekspertima sporno je to što predlog amandmana predviđa da se javni tužioci i njihovi zamenici i dalje biraju u parlamentu. Takođe, „razlog za zabrinutost“ predstavlja i rešenje po kojem bi većinu u budućem Visokom savetu tužilaštva (VST) imali predstavnici koje bira Narodna skupština. „Trebalo bi pronaći bolje rešenje kako bi se osigurao pluralizam mišljenja u VST-u“, smatraju u Venecijanskoj komisiji.

Svoje rezerve, u Strazburu imaju i prema odredbama amandmana, koji se bave izborom budućih članova Visokog saveta sudstva. Naime, u predlogu amandmana piše da će VSS, telo zaduženo za kontrolu nezavisnosti sudstva, biti sastavljeno od pet članova koje izaberu same sudije i pet „istaknutih pravnika“ koje bira skupština. I dok Venecijanska komisija nije imala prigovor na ovaj odnos snaga, imala je šta da kaže o izboru „istaknutih pravnika“. U amandmanima ne postoji, navodi se u mišljenju, podsticaj skupštini da traži širi konsenzus oko kandidata, što „otvara mogućnost da polovina članova VSS-a bude koherentna grupa koja je na liniji sa željama aktuelne Vlade“.

Negativnu ocenu dobilo je i rešenje po kojem će sastav Visokog saveta sudstva da bude raspušten ukoliko mesec dana ne može da dođe do odluke u nekom konkretnom pitanju. „Ovo bi moglo da vodi zbrzanom donošenju odluka ili čestim raspuštanjem VSS-a“ pišu u Venecijanskoj komisiji, pozivajući Srbiju da ovo rešenje izbriše ili barem precizira.

Posebnu zabrinutost eksperti Venecijanske komisije pokazali su za član amandmana koji glasi „Zakonom se uređuje način na koji se obezbeđuje jedinstvena primena zakona od strane sudova“. Ovaj član, mišljenja su u Strazburu, trebalo bi da bude obrisan, zbog rizika da može voditi umanjenju unutrašnje nezavisnosti sudija.

Podsetimo, ministarka pravde Nela Kuburović je nedavno, prilikom predstavljanja mišljenja u Strazburu, naglasila da je ministarstvo zadovoljno usvojenim mišljenjem, „što pokazuje da smo bili na dobrom putu kada smo i poslali predloge amandmana“. Kuburović je dodala da će ministarstvo svakako prihvatiti sva mišljenja koje je dala Venecijanska komisija. Uzgred, obaveza da se prihvate sugestije ovog tela Saveta Evrope, propisana je i Akcionim planom za pregovaračko poglavlje 23.

Preciziranje terminologije
Jedna od glavnih zamerki koju je na predlog Ustavnih amandmana uputila Venecijanska komisija odnosi se na uslove za disciplinsku odgovornost i razrešenje. Naime, u Strazburu su mišljenja da bi razlozi za disciplinsku sankciju morali da budu bliže definisani i da treba izbegavati neodređene termine poput „nestručno vrši funkciju“ bez preciziranja.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu. Pretplatite se na PDF izdanje lista Danas.

Komentari