U novom pravilniku o postupku i načinu vrednovanja naučnoistraživačkih rezultata, koji trenutno radi Ministarstvo prosvete i nauke, biće definisane i odredbe koje će se odnositi na plagijate, kaže za Danas Tibor Sabo, pomoćnik ministra prosvete i nauke.Napominjući da plagiranje u naučnoj javnosti „nije previše rasprostranjeno“, Sabo navodi da su u skorije vreme otkrivena četiri teksta, za koja je utvrđeno da su plagijati. Jedan od tih tekstova je otkriven u začetku, dok je još bio na recenziji, a tri su već bila objavljena u naučnim časopisima.


– Za sporne tekstove obaveštenje smo dobili od naučnoistraživačkih organizacija. Tri rada su bila iz oblasti prirodnih, a jedan iz oblasti društvenih nauka. Ministarstvo prosvete i nauke je odmah po dobijanju ovih informacija preduzelo mere provere i u tome angažovalo matične naučne odbore. Nakon što je utvrđeno da se zaista radi o plagijatima, poslato je pismo upozorenja institucijama, u kojima su autori spornih tekstova zaposleni, da preduzmu dalje mere. Autor rada koji nije objavljen, na zahtev rukovodioca, isključen je sa projekta ministarstva. Nakon što je ministarstvo uputilo pismo upozorenja instituciji u kojoj je zaposlen autor drugog plagijata da bude smenjen sa funkcija predsednika naučnog veća i člana upravnog odbora te institucije, to se i dogodilo – ističe Sabo.

On objašnjava da Ministarstvo prosvete i nauke nema softver za proveru plagijata, ali da takav softver ima Centar za evaluaciju u obrazovanju i nauci (CEON), koji je tokom 2009. i 2010. godine sproveo proveru radova, ali samo onih koji su objavljeni na engleskom jeziku.

– CEON je prijavio tri časopisa u kojima se nalaze potencijalni plagijati, a ovi slučajevi su išli na proveru matičnih naučnih odbora ministarstva, jer CEON nije nadležan da donosi odluke da li je određeno delo plagijat ili ne. Matični naučni odbori su ustanovili da se u navedenim slučajevima ne radi o plagijatima. Jedan slučaj je čak dospeo i na sud – navodi Sabo.

On napominje da je plagijat teško utvrditi, pogotovo ako nije u pitanju slučaj prepisivanja od reči do reči, već je „ukradena“ sama ideja. Iz tog razloga se, dodaje Sabo, angažuju stručnjaci za konkretnu oblast koji umeju da prepoznaju plagijat i zato je tu odlučujuća njihova reč, a ne softvera.

Pomoćnik ministra prosvete i nauke ukazuje i da postoje dva nivoa sankcionisanja plagiranja: akademski i sudski. Na akademskom nivou, sankcija je oduzimanje zvanja stečenog naučnim radom za koji je utvrđen plagijat, a etički komitet nadležne institucije može odlučiti i o gubitku radnog odnosa.

– Sudski put, koji je u vidu klasične tužbe, komplikovan je jer u postojećim zakonskim normama nije precizno definisan plagijat, te sudija ceni koliki je procenat preuzetog teksta potreban da bi se neko delo označilo kao plagijat. Često se ne može sve svesti na procenat, već se ceni i u kojoj meri je preuzeta kompletna ideja iz drugog rada i u kojoj meri je ona inkorporirana u rad koji je preuzima – kaže Tibor Sabo.

Predlog velike mature do juna

Beograd – Predlozi koncepata opšte, stručne i umetničke mature, kao i završnog ispita, koje će učenici polagati na kraju srednje škole, biće razvijeni do juna iduće godine, nakon čega sledi javna rasprava.

Predloge će pripremiti četiri radne grupe, u kojima su predstavnici univerziteta, Nacionalnog prosvetnog saveta, Saveta za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, zajednice gimnazija, poljoprivrednih i drugih stručnih i umetničkih srednjih škola, Nacionalne službe za zapošljavanje, Privredne komore i Ministarstva prosvete i nauke.

Podsetimo, maturski ispiti će prvi put biti uvedeni u školskoj 2014/2015. godini. Njima će biti proveravano u kojoj meri su učenici dostigli obrazovne standarde za opšteobrazovne predmete u srednjem obrazovanju (biologiju, fiziku, geografiju, hemiju, istoriju, matematiku, srpski jezik i književnost i strane jezike). V. A.

 

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu. Pretplatite se na PDF izdanje lista Danas.

Komentari