Jedan od argumenata kojim advokati pokušavaju da ubede javnost u ispravnost svojih zahteva je da su uvođenjem javnih beležnika u naš pravosudni sistem znatno povećani troškovi građana. Advokatska komora Srbije objavila je komparativnu analizu troškova kojom žele da ogole tu činjenicu.


Prema analizi, overa ugovora na terenu od strane sudskog službenika je koštala 460. Za istu uslugu, tvrde advokati, građani će sada morati da javnom beležniku plate 1.800 dinara po satu. Overavanje ugovora van radnog vremena javni beležnik će naplatiti čak 3.600 dinara, a sudski službenik je za tu uslugu tražio 460 dinara.

Taksa za ugovor o poklonu koji je neprocenjiv u sudu je koštala 1.970 dinara, a sada iznosi 50 odsto od tarife za kupoprodaju nepokretnosti.

Cena overe punomoćja je prelaskom u ruke notara skočila sa 560 dinara na 2.700, ukoliko javno beležnički zapis nije obavezan, odnosno 5.400 ukoliko jeste. Takođe će i overa izjave dodatno olakšati novčanik građana, jer je cena sa 230 skočila na 1.800 dinara.

U analizi advokati ističu da je taksa za sve vrste ugovora u kojima je vrednost neprocenjiva ili nije izražena u sudu koštala 3.870 dinara, dok kod notara iznosi čak 18.000 dinara.

Sa druge strane, predsednik Javnobeležničke komore Srbije Miodrag Đukanović rekao je, prilikom susreta sa predsednikom Notarske komore Republike Srpske Marinkom Plavšićem, da se usluga koju pružaju javni beležnici sastoji od sastavljanja ugovora i njihove overe, dok je ranije sastavljanje ugovora i njihova overa bila podeljena, pa su u praksi ugovore najčešće sastavljali advokati, a njihovu overu je vršio sud.

– Sastavljanje ugovora je plaćano advokatu, a overa sudu. Kada se sabere advokatska tarifa i sudska taksa i uporedi sa tarifom javnih beležnika, izvesno je da je beležnička tarifa niža od zbira advokatske tarife i sudske takse, u najvećem broju slučajeva. Uzećemo primer tarife javnih beležnika za ugovor o kupoprodaji stana od 50.000 evra: tarifa javnih beležnika je 30.000 dinara, a sama taksa za overu tog ugovora je 27.545 plus sastavljanje ugovora od strane advokata je minimum 22.500 dinara do 1.5 odsto od 50.000 evra (vrednosti ugovora), što ukupno iznosi 50.045 dinara, kaže Đukanović.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na X nalogu. Pretplatite se na PDF izdanje lista Danas.

Komentari