Pet fakulteta i visokih škola izgubilo dozvolu za rad: Kako budući studenti da budu sigurni šta upisuju? 1Foto: Danas/Bondžulić Kristina

Budućim studentima savetujemo da konkurišu za upis na visokoškolske ustanove i studijske programe za koje se nedvosmisleno može utvrditi da su akreditovane – kaže za Danas Ana Šijački, v.d. direktorka Nacionalnog akreditacionog tela (NAT), odgovarajući na pitanje da li budući studenti treba da se upuštaju u rizik i veruju fakultetima i visokim školama koji obaćevaju siguran upis, a nalaze se i dalje u postupku akreditacije.

Ona savetuje budućim brucošima da u Vodiču za studente koji se nalazi na sajtu NAT-a i redovno se ažurira, provere da li visokoškolske ustanove i studijski programi koje nameravaju da upišu imaju validnu akreditaciju.

Ministarstvo prosvete je nedavno objavilo da su dozvole za rad izgubili Fakultet zdravstvenih nauka u Nišu, Visoka medicinska škola strukovnih studija u Beogradu, Fakultet za menadžment Zaječar Megatrend univerziteta, Visoka škola strukovnih studija „Akademija fudbala“ i Visoka škola akademskih studija „Epoha“. Tri ustanove se u Vodiču za studente nalaze u delu koji označava ustanove u osnivanju, i za sve tri piše da imaju pozitivno mišljenje Komisije, što može da dovede u zabunu da imaju akreditaciju.

– Zakonom o visokom obrazovanju je propisano da visokoškolskoj ustanovi koja ne dobije akreditaciju, dozvola za rad važi još godinu dana od dana konačnosti rešenja o odbijanju zahteva za akreditaciju i da je Ministarstvo dužno da u roku od 15 radnih dana od dana isteka tog roka donese rešenje o oduzimanju dozvole za rad i da objavi prestanak važenja akreditacije. Zakonom je takođe propisano da NAT izveštava Ministarstvo o ishodu akreditacije visokoškolske ustanove i studijskih programa. S obzirom da je NAT u konkretnim slučajevima doneo rešenje o odbijanju zahteva za akreditaciju navedenih visokoškolskih ustanova i studijskih programa i o tome izvestio Ministarstvo prosvete, ovo ministarstvo je donelo rešenja o oduzimanju dozvola za rad tim ustanovama. Svakako se slažemo da je u interesu javnosti i podatak o oduzimanju dozvola za rada tako da ćemo, u što kraćem roku, objaviti i ove podatke na sajtu u dokumentu Vodič za studente.

Pet fakulteta i visokih škola izgubilo dozvolu za rad: Kako budući studenti da budu sigurni šta upisuju? 2
Foto: nat.rs

Koje parametre u Vodiču budući studenti treba da gledaju da bi bili sigurni da li je ustanova akreditovana ili ne?

– NATu svom sastavu ima stručni organ – Komisiju za akreditaciju i proveru kvaliteta (KAPK), koja donosi rešenja o ishodu akreditacije i žalbeni organ – Komisiju za odlučivanje po žalbama koja je počela sa radom nakon stupanja na snagu aktuelnog Zakona o visokom obrazovanju 2021. godine, a koja razmatra i rešava žalbe visokoškolskih ustanova na prvostepena rešenja KAPK-a. Pre stupanja na snagu aktuelnog zakona, žalbeni postupak se vodio pred Nacionalnim savetom za visoko obrazovanje (NSVO). Zato su u vodiču za studente posebno obeleženi slučajevi kada je ustanove i studijske programe akreditovao NSVO. S obzirom da akreditacija važi sedam godina, ključni parametar je godina kada je ustanova (ili studijski program) akreditovana. Podatak da li je ustanova podnela zahtev za novu akreditaciju je moguće proveriti samo upitom kod NAT-a. Naša stručna služba ove informacije daje preko zvaničnog mejl naloga.

Zašto se u Vodiču nalaze i ustanove koje su ranije imale akreditaciju, recimo 2015, 2017. godine…? I to može da navede na pogrešan zaključak da imaju validnu akreditaciju jer verujem da mnogi ne znaju da se akreditacija radi na sedam godina. Nekada je bila na pet godina.

– Upravo zbog toga smo u uvodu Vodiča za studente naveli da period važenja akreditacije iznosi sedam godina. Vodič mora da obuhvati sve podatke o dosadašnjim akreditacijama.

Da li je akreditacija uslov za dobijanje dozvole za rad ili obrnuto? Drugim rečima, ako student u Vodiču vidi da je ustanova akreditovana da li je to dovoljna garancija ili treba da proverava da li ima i dozvolu za rad, koju izdaje Ministarstvo prosvete?

– Početna akreditacija je uslov za dobijanje dozvole za rad. Budući studenti bi svakako trebalo da provere i dozvolu za rad jer ona mora da obuhvata sve akreditovane studijske programe. Dozvolu za rad su visokoškolske ustanove dužne da objavljuju na svom sajtu.

Šta se dešava sa studentima ako visokoškolska ustanova u toku njihovih studija izgubi akreditaciju, a šta ako izgubi dozvolu za rad? U Zakonu o visokom obrazovanju piše će, u slučaju prestanka rada visokoškolske ustanove zbog oduzimanja dozvole za rad, ministar na predlog NSVO u roku od 30 dana od dana prestanka rada ustanove, doneti akt kojim se obezbeđuje završetak studija studentima te visokoškolske ustanove. Troškove završetka studija za studente snosi ustanova kojoj je oduzeta dozvola za rad. Da li ovo znači da studenti prelaze na srodnu ustanovu i da svima njima do diplomiranja, bez obzira na kojoj su godini studija zatečeni, ustanova koja je ostala bez dozvole treba da plati troškove studija, čak iako obnavljaju godinu?

– Upravo ovo što ste naveli i što Zakon o visokom obrazovanju definiše. Nacionalno akreditaciono telo nema nadležnost u ovom postupku. Za ovaj postupak su nadležni Ministarstvo prosvete i NSVO.

Verujem da dobijate pitanja da li je neki privatni fakultet dobar ili loš. Šta biste odgovorili na takva pitanja?

– Nacionalno akreditaciono telo ne može davati odgovore na pitanja da li je neka visokoškolska ustanova dobra ili nije dobra. Pored akreditacije, NAT obavlja i delatnost provere kvaliteta visokoškolskih ustanova i jedinica u njihovom sastavu. Provera ispunjenja obaveza visokoškolske ustanove u pogledu kvaliteta vrši se u skladu sa aktom o standardima i postupku za spoljašnju proveru kvaliteta. Postupak spoljašnje provere kvaliteta visokoškolske ustanove sprovodi Komisija za akreditaciju Nacionalnog akreditacionog tela redovno u četvrtoj godini akreditacionog ciklusa, a može i vanredno, kao i na zahtev Ministarstva i Nacionalnog saveta. NAT sačinjava završni izveštaj o spoljašnjoj kontroli i proveri kvaliteta visokoškolske ustanove i objavljuje ga na službenoj internet stranici, a na osnovu njega se može steći uvid u kvalitet visokoškolske ustanove.

 

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na X nalogu. Pretplatite se na PDF izdanje lista Danas.

Komentari