Počelo kažnjavanje profesora na Bogoslovskom 1Foto: Ivan Međedović

Samo dva dana pošto je Senat Univerziteta u Beogradu, iz drugog puta verifikovao mandat dekana Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta prezvitera Zorana Rankovića, na PBF u petak je otvoreno pitanje odbrane doktorata, čiji je mentor episkop zapadnoamerički Maksim (Vasiljević), nezvanično saznaje Danas u crkvenim izvorima.

Vladika Maksim je jedan od predavača PBF, čiji otkaz od jula 2019. traži Sveti arhijerejski sinod SPC, iako je uprava UB taj zahtev ocenila kao nezakonit i ugrožavanje autonomije Univerziteta.

Prema nezvaničnim Danasovim saznanjima, juče je na sednici Veća za doktorske studije PBF dovedena u pitanje odbrana doktorata asistenta PBF Univerziteta u Istočnom Sarajevu Boška Erića, iako je on svoj rad u elektronskoj i štampanoj formi predao pre mesec dana.

Isti izvori spekulišu da je ovo veće na prošloj sednici izostavilo Erićev rad sa dnevnog reda, a da mu je juče, navodno, predložilo da promeni mentora.

U ovom telu PBF preovladao je stav da vladika Maksim nema blagoslov Sinoda za rad na fakultetu, iako je on na neplaćenom dvogodišnjem odsustvu.

Veće je navodno čak odbilo i Ocenu izveštaja o proveri originalnosti Erićevog doktorata, zato što je na njoj potpis vladike Maksima, iako proveru vrši softverski program na UB, koju mentor samo potpisuje.

Istovremeno, deo profesora PBF pozivajući se na pravna tumačenja, tvrdi suprotno – da to što vladika Maksim trenutno nije u nastavi nije prepreka da bude mentor i član fakultetskih komisija za podnošenje referata i odbranu disertacija, jer je on član ovog fakulteta.

Oni smatraju da je asistentu Eriću, jedinom bogoslovu u SPC koji se bavi sirijskom svetootačkom tradicijom, jučerašnjom odlukom onemogućeno da odbrani disertaciju u zakonskom roku, čime je ugrožena njegova egzistencija.

Kako je Danasu nezvanično rečeno, o problemima sa odbranom Erićeve disertacije, koja je nastavak „slučaja“ vladike Maksima, obavešteni su rektorka UB Ivanka Popović i univerzitetski ombudsman Mladen Milošević.

Pojedini profesori PBF negodovali su juče i što je, mimo dosadašnje prakse, a navodno prema odluci dekana Rankovića, pre Veća za doktorske disertacije održano Nastavno-naučno veće, što se odredilo „sudbinu“ Erićevog doktorata.

NNV PBF u petak je, između ostalog, uputilo predlog upravi UB da se promene njegovi predstavnici u univerzitetskom Veću društveno-humanističkih nauka.

Prema ovom predlogu, profesore Rodoljuba Kubata i Vladana Perišića, koju su se proteklih meseci otvoreno zalagali za poštovanje zakonitosti rada na PBF, kao i prava na slobodu mišljenja i javnog izražavanja na UB, u Veću za društevno-humanističke nauke trebalo bi da zamene profesori Vladimir Vukašinović i Predrag Dragutinović.

Vladimir Vukašinović je deo nove uprave PBF.

Za prodekana za nauku izabran je posle ostavke vladike Ignatija (Midića) na mesto dekana PBF zbog zahteva Sinoda SPC da vladika Maksim i docent Marko Vilotić dobiju otkaze. Profesor Dragutinović je na čelu Veća za doktorske disertacije PBF.

Grupa profesora ovog fakulteta je u više navrata već podnela žalbe upravi UB zbog nezakonitih odluka na PBF o „reatroaktivnom“ izboru članova Saveta po „izjavama o sećanju“ i spornom izboru dekan, zbog čega namerava da se obrati i sudu.

Vladika Ignatije ostaje još dve godine

NNV juče je odbilo da redovnom profesoru Bogoljubu Šijakoviću, bivšem srpskom ministru i nekadašnjem saveznom – SRJ ministru i sekretaru vera, produži radni staž na još dve godine, jer je ispunio uslov za penziju. Na PBF spekulišu da je to prvi takav slučaj od povratka ovog fakulteta na UB. Veće je juče, tesnom većinom, prihvatilo isti takav zahtev bivšeg dekana vladike Ignatija.