Pokrenut prekršajni postupak protiv gradonačelnika Smedereva 1

Protiv J. A, gradonačelnika grada Smedereva, kao i protiv još dva odgovorna lica u ovom gradu, doneto je rešenje o pokretanju prekršajnog postupka, potvrđeno je u Prekršajnom sudu u Smederevu, prenosi regionalni informativni portal Podunavlje info.

Kao što je ovaj portal ranije objavio, a ovom prilikom podseća, zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv J. A, gradonačelnika grada Smedereva podnela je Državna revizorska institucija (DRI) zato što je kao odgovorno lice i naredbodavac za izvršenje budžeta na teret konsolidovanog računa trezora grada Smedereva, izvršila rashode za plate, dodatke, naknade i socijalne doprinose na teret poslodavca, za izabrana, postavljena i zaposlena lica u iznosu većem od 17.437.000 dinara primenom koeficijenata koji su viši od propisanih.

Takođe je izvršila rashode u iznosu od 3.232.000 dinara kao dotacije sportskim omladinskim organizacijama, bez prethodno sprovedenog javnog konkursa sa uređenim uslovima, načinom i postupkom dodele sredstava iz budžeta grada Smedereva.

Izvršila je i rashode u iznosu od 443.000 dinara na osnovu zaključenog ugovora o delu, koji za predmet ima izradu akta o racionalizaciji rashoda  direktnog i indirektnih korisnika i izradu odluke o maksimalnom broju zaposlenih u javnom sektoru grada Smedereva, iako obavljanje navedenog posla predstavlja delatnost iz nadležnosti grada Smedereva kao poslodavca.

U zahtevu DRI za pokretanje prekršajnog postupka se navodi i da je izvršila i rashode za medijske usluge radija i televizije, pojedinačnim davanjima, za 923.000 dinara više u odnosu na 5% od sredstava ukupno opredeljenih sredstava za ostvarivanje javnog interesa putem javnih konkursa.
Za postupanje suprotno članu 56. stav 4. Zakona o budžetskom sistemu predviđena je novčana kazna u iznosu od 10.000 do 2.000.000 dinara.

Okrivljena J. A. je pozivana u martu i maju na saslušanja koja su odložena iz opravdanih razloga, navodi se u informaciji Prekršajnog suda u Smederevu dostavljenoj portalu Podunavlje info na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Dodaje se da je u toku dalje izvođenje dokaza.

Državna revizorska institucija podnela je zahteve za pokretanje prekršajnog postupka protiv ukupno 19 odgovornih lica u Smederevu i Velikoj Plani posle izvršene revizije tokom 2016. godine.
Od tri osobe koje su sa teritorije Smedereva, Prekršajni sud je u međuvremenu doneo osuđujuću presudu protiv M. Ć, direktora Predškolske ustanove Naša radost.

DRI je podnela zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv M. Ć, direktora Predškolske ustanove “Naša radost” Smederevo zato što je na teret računa ove ustanove preuzela obaveze i izvršila rashode za nabavku dobra – sveže meso u ukupnom iznosu od 1.916.000 dinara, bez sprovedenog postupka javne nabavke, a da nisu postojali razlozi za izuzeće od primene Zakona o javnim nabavkama. M. Ć, direktor Predškolske ustanove Naša radost je osuđena na novčanu kaznu u iznosu od deset hiljada dinara.

Rešenje o pokretanju prekršajnog postupka doneto je i protiv N. K, direktora JP Direkcija za izgradnju, urbanizam i građevinsko zemljište. Jedan poziv za saslušanje je odbijen od punoletnog člana porodice, a poziv je ponovljen za 27. jun, saopšteno je portalu Podunavlje info u Prekršajnom sudu u Smederevu.

DRI je podnela zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv ovog lica zato što je zaključenjem Aneksa I Ugovora za pružanje usluge Redovno održavanje javnih puteva na teritoriji grada Smedereva, preuzeo obavezu i izvršio rashode za povećanje obima predmeta nabavke u iznosu od 1,5 milion dinara bez PDV-a, a da ta mogućnost nije jasno i precizno navedena u konkursnoj dokumentaciji prethodno sprovedenog postupka javne nabavke, kao ni u Ugovoru o javnoj nabavci. On je još preuzeo obaveze veće za 955.000 dinara u odnosu na iznos odobrene aproprijacije za usluge čišćenja poslovnih prostorija, kao i obaveze veće za 443.000 dinara u odnosu na iznos odobrene aproprijacije za kancelarijski materijal.

Državna revizorska institucija je u periodu od 01.02.2016. godine do 30.11.2016. godine vršila reviziju finansijskih izveštaja završnog računa budžeta i pravilnosti poslovanja Grada Smedereva za 2015. godinu, kao i JP Direkcija za izgradnju, urbanizam i građevinsko zemljište i Predškolske ustanove “Naša radost” Smederevo, a pomenute zahteve za pokretanje prekršajnih prijava podnela je 26. decembra 2016. godine.

Regionalni informativni portal Podunavlje info, nakon odgovornih lica u Smederevu, najavio je objavljivanje i informacije o prekršajnim prijavama protiv odgovornih lica u Velikoj Plani.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu. Pretplatite se na PDF izdanje lista Danas.

Komentari