Proceduralni problem, politika ili plagijat - zašto je zaustavljen izbor direktora niške Kardiohirurgije dr Dragana Milića za redovnog profesora Medicinskog fakulteta? 1Medicinski fakultet Niš: Foto V. Torović

Dr Dragan Milić, vanredni profesor niškog Medicinskog fakulteta i direktor Klinike za kardiohirurgiju, poznate, između ostalog, po besplatnom radu vikendom kojim su ukinute liste čekanja, što je izazvalo značajnu podršku javnosti, nije izabran za redovnog profesora, već je procedura „vraćena na početak“.

On je takvo „vraćanje“ nazvao „skandalom“ i „drskim, bezobzirnim i protivzakonitim ponašanjem koje je nedopustivo za akademsku zajednicu“, sugerišući da su ih isprovocirali njegova najava o političkom angažovanju na predstojećim lokalnim izborima i organizovanje akcija u korist pacijenata ili iznošenje stavova koji „ruše sistem“.

Medicinski fakultet ovakve Milićeve ocene negira, potvrđujući saznanja Danasa da su mu upućeni dopisi u kojima se tvrdi da je dr Milić „plagirao naučni rad“, što je, prema nezvaničnim izvorima, navodno uticalo na akademsko „sabotiranje“ njegovog izbora za redovnog profesora.

Dr Milić je na Fejsbuk profilu naveo da Naučno-stručno veće medicinskih nauka Univerziteta Niš 23. novembra „oborilo“ zakonito predloženu Komisiju za pisanje referata za njegov izbor u zvanje redovnog profesora Medicinskog fakulteta, a da je šef katedre za hirurgiju na tom fakultetu dr Miroslav Stojanović protivpravno predložilo „oktroisanu“ Komisiju, koju je trebalo da čini samo jedan član, profesor iz Beograda, a niko iz Niša.

Proceduralni problem, politika ili plagijat - zašto je zaustavljen izbor direktora niške Kardiohirurgije dr Dragana Milića za redovnog profesora Medicinskog fakulteta? 2
Dr Dragan Milić: Foto Printscreen/N1

Mada je, kako je naveo, Izborno veće Medicinskog fakulteta velikom većinom izglasalo Komisiju koju čine dva nastavnika sa niške katedre za hirurgiju i jedan nastavnik iz Beograda, na Naučno-stručnom veću Univerziteta nije potvrđen njen izbor, već je „na zahtev“ dekanice dr Dobrile Stanković-Đorđević i šefa katedre dr Stojanovića, doneta „protivzakonita odluka da se ceo proces vrati na početak Katedri Hirurgija“.

„‘Dobronamerni’ profesori skrenuli su mi pažnju da ću biti izbačen sa fakulteta ukoliko hitno ne odustanem od ideje stvaranja Instituta za kardiovaskularne bolesti u Nišu, naša Klinika za kardiohirurgiju ne prestane sa radom vikendima i ne vrati listu čekanja jer rušimo sistem, ne odustanem od izlaska na lokalne izbore u Nišu (što je najavio, prim. aut.) i ne podržim produženje radnog odnosa direktoru UKC Niš (dr Zoranu Perišiću) i nakon njegovog odlaska u penziju koji treba da se desi 15. februara 2024. jer je to odluka ‘viših’ struktura, ne pomenuvši kojih“, naveo je dr Milić.

On je ocenio da sve ovo pokazuje da su „institucije u Nišu potpuno privatizovane, a da se Zakoni i Pravilnici ne poštuju, te je pojedinac prepušten ucenama, i to sve zarad ličnih sitno-sopstveničkih interesa i ciljeva“.

„Poručujem svim ’nadležnim‘ institucijama i pojedincima koji ih predstavljaju da nikada neću odsustati od svojih principa i ideja, ma koliko me to lično koštalo! Neću nikada prihvatiti da budem loš primer svojim mlađim kolegama i studentima kako profesor treba da stavi lične interese iznad opštih! Možda je to pravilo kod nekih ali nije kod svih… Obraz i čast nemaju cenu, a ako Univerzitet odluči da mu ne treba profesor na medicini koji ima tri specijalizacije (opsta hirurgija, vaskularna hirurgija i kardiohirurgija), koji ispunjava sve zakonom propisane uslove, i koji ima čak četiri mentorstva iz oblasti kardiohirurgije, neka tako i bude!“, naveo je dr Milić.

Dekanica Medicinskog fakulteta dr Stanković-Đorđević je, međutim, kazala da izbor Komisije za pisanje izveštaja za izbor u nastavnička zvanja obavlja isključivo Naučno-stručno veće za medicinske nauke Univerziteta, na predlog Izbornog veća Fakulteta.

Ona je rekla za Danas da „nije tačno da je Komisija za pisanje izveštaja za izbor dr Milića u zvanje redovnog profesora ’izabrana zakonito od strane Izbornog veća fakulteta’ jer ono uopšte ne vrši takav izbor, već samo utvrđuje predlog, koji dostavlja Naučno-stručnom veću Univerziteta, što jasno reguliše Pravilnik o postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Univerziteta u Nišu“.

 

Proceduralni problem, politika ili plagijat - zašto je zaustavljen izbor direktora niške Kardiohirurgije dr Dragana Milića za redovnog profesora Medicinskog fakulteta? 3
Dobrila Stanković Đorđević: Foto Jugmedia

Prema njenim rečima, Naučno-stručno veće za medicinske nauke Univerziteta nije prihvatilo predlog Izbornog veća Medicinskog fakulteta jer su zauzeli stav da za izbor u zvanje redovnog profesora kardiohirurga Komisiju treba da čine kardiohirurzi i eventualno vaskularni hirurg, „a ne ortoped i neurohirurg, kako je predloženo od strane Katedre za hirurgiju i Izbornog veća fakulteta“.

Iako je, prema Pravilniku, Naučno-stručno veće Univerziteta imalo pravo da samoinicijativno donese odluku o formiranju Komisije koja je drugačija od predloga Izbornog veća, većina njegovih članova izjasnila se da to ne učini, već da se o tome, kao najkompetentniji, izjasne nastavnici Katedre za hirurgiju, kako predviđa Statut Medicinskog fakulteta.

„Dakle, izjava dr Milića da je ovakva procedura i odluka ’skandal, drsko, bezobzirno i protivzakonito ponašanje u akademskoj zajednici’ je potpuno neutemeljena. Sa punom odgovornošću tvrdim da u vreme rukovodstva sadašnje uprave fakulteta nijednom nastavniku i saradniku nije osporen izbor u zvanje ako je ispunjavao uslove i da nije izabran niko ko nije ispunjavao uslove. Prema tome, sumnjam u tačnost izjave dr Milića da mu je bilo ko ukazao da će biti ‘izbačen sa Fakulteta’ ukoliko ne odustane od svojih navodnih zahteva, a lično smatram da da je teško poverovati u ozbiljnost takvih navoda. Da bi se oni proverili, potrebno je da navede imena ‘dobronamernih profesora’ – u protivnom takve tvrdnje su vid manipulacije“, kaže ona.

Dr Stanković-Đorđević potvrđuje da je dr Milan Višnjić, bivši dekan Medicinskog fakulteta, podneo prijavu o plagijarizmu protiv dr Milića i predlog za utvrđivanje odgovornosti za povredu Kodeksa profesionalne etike kako njoj, tako i Nastavno-naučnom veću fakulteta, rektoru Univerziteta Niš Draganu Antiću, Komitetu za profesionalnu etiku Univerziteta  i Naučno- stručnom veću za medicinske nauke Univerziteta.

Na pitanje da li je Medicinski fakultet do sada raspravljao, odlučivao ili doneo odluku da je dr Milić plagirao neki svoj naučni rad, dekanica fakulteta je kazala da je, prema Kodeksu profesionalne etike Univerziteta u Nišu, pitanje plagijarizma u nadležnosti organa Univerziteta.

Prema njenim rečima, Nastavno-naučno veće fakulteta raspravlja o tom pitanju tek kada dobije zahtev od Veća koje formira Komitet za profesionalnu etiku Univerziteta.

„Zbog toga Nastavno-naučno veće fakulteta još uvek nije odlučivalo po ovom pitanju“, kazala je.

Dekanica Stanković- Đorđević nije odgovorila na pitanje našeg medija da li su podnete prijave o plagijarizmu uticale na ovakav razvoj situacije u vezi sa izborom dr Milića u zvanje redovnog profesora.

Rektor Univerziteta Antić, pak, nije odgovorio na ni na jedno pitanje Danasa povodom odluke Naučno-stručno veća Univerziteta u vezi sa procedurom izbora dr Milića u zvanje redovnog profesora.

Antić je prećutao odgovor na pitanje da li su prijave o plagijarizmu, koje je, prema našim izvorima, dobio, uticale na takvu odluku, kao i da li su na nju uticali stručni i politički angažman dr Milića, koji se „ne uklapaju“ u državni mejnstrim.

On je javnosti uskratio i pojašnjenje da li je neki organ ili telo Univerziteta raspravljao, odlučivao ili doneo odluku da je neki naučni rad dr Milića „plagijat“.

Naučni časopis „Srpski arhiv za celokupno lekarstvo“ zaključio da je rad iz 2004. godine u čijem je pisanju učestvovao dr Milić „čist plagijarizam“

„Prijavu plagijarizma“ protiv dr Milića, u koju je Danas imao uvid, uputila je dekanici Medicinskog fakulteta, rektoru Univerziteta i Etičkom komitetu Univerziteta, 23. oktobra ove godine, u vreme trajanja konkursa za njegov izbor u isto ili više zvanje, grupa nepotpisanih „nastavnika i saradnika“ ovog fakulteta.

U njoj se tvrdi da je dr Milić „zvanično dokazani plagijator od strane eminentnog medicinskog naučnog časopisa ’Srpski arhiv za celokupno lekarstvo‘, što je objavljeno u Obaveštenju o povlačenju njegovog rada iz štampe“.

„Uredništvo časopisa je rad iz 2004. godine povuklo iz štampe jer po njihovim navodima navedeni rad ‘čini prevod sa engleskog jezika na srpski originalnog rada drugih autora koji je objavljen u stranom časopisu (čist plagijarizam)'“, citirali su oni obaveštenje „Srpskog arhiva za celokupno lekarstvo“.

U prijavi se navodi da je plagijat u nauci višesruko opasan, a pre svega visoko nemoralan čin, i da ne zastareva, te da osoba za koju se on vezuje „ne zaslužuje da bude profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu“.

Grupa „nastavnika i saradnika“ je, uz prijavu, dostavila i obaveštenje o povlačenju rada „Sindrom sistemskog zapaljenskog odgovora kod hirurških bolesnika sa sepsom“ grupe autora, na čelu sa dr Milićem, a koje je potpisao glavni i odgovorni urednik časopisa „Srpski arhiv za celokupno lekarstvo“ dr Pavle Milenković.

Dr Milić nije želeo da komentariše ovakvu prijavu i navode u njoj.

Više vesti iz ovog grada čitajte na posebnom linku.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu. Pretplatite se na PDF izdanje lista Danas.

Komentari