Projektna nastava obavezan čas za prvake 1Foto: FoNet/ Zoran Mrdja

Od iduće školske godine đaci prvog razreda osnovne škole učiće po novom planu i programu, koji, između ostalog, predviđa uvođenje projektne nastave kao obaveznog časa u nedeljnom rasporedu.

Pomoćnica ministra prosvete Vesna Nedeljković kaže za Danas da je u toku procedura objavljivanja novog plana nastave i učenja za prvi ciklus osnovnog obrazovanja i programa za prvi razred, nakon čega će uslediti javni poziv izdavačima da pripreme nove udžbenike.

Nastava usmerena na ishode, kojim je definisano šta učenik treba da zna na kraju određenog razreda, odnosno nivoa školovanja, uz međupredmetno povezivanje sadržaja, ključne su tačke reforme čiji je cilj da đaci stiču funkcionalna znanja umesto učenja činjenica napamet. Nedeljković napominje da promene u programima prvog razreda osnovne škole prate započetu reformu u petom razredu, pa će sadržaji zdravstvenog vaspitanja biti sastavni deo predmeta fizičko i zdravstveno vaspitanje. Ovaj predmet prvaci će kao i dosad imati tri puta nedeljno, a namera Ministarstva prosvete je da zdravstveno vaspitanje i zdravstvena kultura budu obavezni u svim razredima osnovne škole.

Na isti način kao u petom, rešen je status dosadašnjih izbornih predmeta – učenici više neće biti obavezni da izaberu jedan već će ih kao izborne programe škole realizovati kroz sekcije ili na neki drugi način predviđen školskim programom. Gordana Mijatović, zamenica direktora Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, kaže za Danas da svaka škola kroz svoj školski program može da ponudi niz različitih aktivnosti, među kojima i sadržaje koji su dosad bili realizovani kroz izborne predmete. Kada je reč o sadašnjim obaveznim izbornim predmetima – građanskom vaspitanju i veronauci, učenici će biti obavezni da se i ubuduće opredele za jedan od njih, s tim što je po novim zakonskim rešenjima reč o izbornim programima, a ne predmetima. Identično je rešen i status predmeta maternji jezik sa elementima nacionalne kulture.

Fond časova obaveznih predmeta neće se menjati, ali je novina uvođenje pomenute projekte nastave kao obaveznog časa na nedeljnom nivou.

– Projekta nastava će se realizovati po uputstvu koje podrazumeva da se radi tematski i da se povezuju sadržaji različitih predmeta, uz obaveznu upotrebu informaciono-komunikacionih tehnologija. Kroz ovakav način rada će se razvijati međupredmetne kompetencije koje su eksplicitno definisane u novom zakonu i u koje, između ostalih, spadaju timski rad, rešavanje problema, saradnja, preduzetništvo. Kreativni učitelji i do sada su deo nastave izvodili na ovakav način, ali smo želeli da sistemski uvedemo ovaj savremeni pristup realizacije programskih sadržaja i dostizanja planiranih ishoda u prvi ciklus, kako bi, između ostalog, indirektno uveli postupnu i plansku upotrebu digitalne tehnologije u obrazovni proces – kaže Mijatović.

Nakon što je ove školske godine uvedena obavezna informatika u petom razredu osnovne škole i dva redizajnirana predmeta – fizičko i zdravstveno vaspitanje i tehnika i tehnologija, od 1. septembra novi programi će važiti i za sve ostale predmete u petom razredu. I za njih će, kao i za prvi razred, biti pripremljeni novi udžbenici.

Novi udžbenici

Plan Ministarstva je da javni poziv izdavačima bude objavljen do sredine decembra, a oni će imati rok od 60 dana da pripreme rukopise i pošalju ih na pregledanje Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja. Katalog odobrenih udžbenika treba da bude završen do kraja marta ili početkom aprila, nakon čega sledi odabir po školama. Koliko će važiti udžbenici za koje se učitelji i nastavnici opredele biće precizirano u novom Zakonu o udžbenicima, čiji nacrt treba da bude završen u decembru.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu. Pretplatite se na PDF izdanje lista Danas.

Komentari