Službenik gradske uprave u Nišu dobio disciplinsku prijavu zbog propusta u radu tek nakon što je prijavio gradonačelnicu Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije 1Dragana Sotirovski: Foto Betaphoto/S. Đorđević/MO

Disciplinski postupak zbog teže povrede iz radnog odnosa protiv službenika gradske uprave u Nišu koji je nedavno podneo krivičnu prijavu protiv gradonačelnice Dragane Sotirovski zbog korupcije pokrenut je tek nakon što je podneo prijavu, mada su njegovi pretpostavljeni bili upoznati sa slučajem koji mu se „stavlja na teret“ od 2022. godine, rekao je izvor iz gradske uprave za Danas.

Krivična prijava ovog službenika protiv gradonačelnice Sotirovski zbog krivičnog dela zloupotreba službenog položaja podneta je 10. maja, a disciplinski postupak protiv njega pokrenut je 15. maja. Razlog pokretanja je njegova agencija za sudsko veštačenje u oblasti saobraćaja, koja se tretira kao preduzetništvo, čime on po Zakonu o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ne sme paralelno da se bavi. Poslovanje te agencije je, međutim, zamrznuto nakon što se on zaposlio u gradskoj upravi, a gradonačelnica je za tu stuaciju znala“, rekao je naš izvor.

Službenik gradske uprave podneo je krivičnu prijavu protiv Sotirovski Posebnom odeljenju za borbu protiv korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu, navodeći izmeću ostalog da je ona akter u slučajevima „ispumpavanja novca, uvećavanja javnih nabavki i po deset puta, naloga inspektorima da ne rade svoj posao ili pravljenju spiskova nelegalnih hala čijim vlasnicima je tražen reket“.

Službenik gradske uprave u Nišu dobio disciplinsku prijavu zbog propusta u radu tek nakon što je prijavio gradonačelnicu Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije 2
Dragana Sotirovski: BETAPHOTO/AMIR HAMZAGIĆ

Gradonačelnica Niša nije odgovorila na optužbe za konkretne slučajeve navedene u prijavi, već je kazala da one predstavljaju „netačne i zlonamerne informacije o korupciji od strane navodnog uzbunjivača“ i „neprimerenu kampanju i hajku protiv nje“.

„Krivična prijava za mene nije novost. ’Anonimni uzbunjivač‘ o svemu tome mnogo puta mi je slao poruke u kojima najavljuje progon i mene i saradnika. Posedujemo svu urednu dokumentaciju na koju primedbe nije imao ni DRI, a ni Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki“, kratko je navela u saopštenju povodom tvrdnji u prijavi.

Bila je opširnija kada je govorila o medijima koji su preneli navode iz prijave, ocenjujući da su „zloupotrebljeni od strane nezadovoljnog pojedinca, kome se daje medijski prostor za manipulaciju javnim mnjenjem, i to dve nedelje uoči lokalnih izbora“.

Ona je ocenila da je u tekstovima tih medija- koji „od početka njenog mandata navijaju za protivnike aktuelne gradske vlasti, vodeći kampanju iskonstisanim izveštajima, neproverenim informacijama i slično“- ona „unapred optužena i osuđena“.

„Ne proveravajući istinitost kod resornih uprava, niti čekajući da Tužilaštvo reaguje, ti mediji- navijači preneli su delove krivične prijave, izigravajući dželata i sudiju“, naglasila je.

Sotirovski, inače, nije odgovorila na pitanja Južnih vesti, koje su prve objavile navode iz krivične prijave.

Nije odgovorila ni na pitanja Danasa, koji je, uzgred, objavio i „reakciju Tužilaštva“, već je juče uputila saopštenje svim medijima.

Najveći deo saopštenja bio je posvećen službeniku gradske uprave koji je podneo prijavu i čiju su želju da ostane anoniman mediji poštovali.

„Otkrila“ je da on pre skoro pola godine razrešen funkcije v.d. načelnika Uprave za komunalne delatnosti i inspekcijske poslove, da je „odlučivao i potpisivao“ dokumenta svoje Uprave, te da nema status uzbunjivača, kako je predstavljen u medijima, a imao je dovoljno vremena da ga stekne „ako je sumnjao u ispravnost bilo kog dokumenta“.

Disciplinski postupak protiv njega pokrenut je po nalogu Upravne inspekcije, kazala je.

Protiv njega vodi postupak i Agencija za sprečavanje korupcije, koju je on, kako je rekla, „obmanuo, prećutkujući važne činjenice o svom statusu službenika na položaju, o čemu postoje dokazi“.

Prema izvoru Danasa, Agencija je službeniku gradske uprave koji je podneo krivičnu prijavu protiv gradonačelnice izrekla dve mere opomene, koje se, po Zakonu o sprečavanju korupcije, izriču ukoliko je javni funkcioner „lakše povredio zakon“.

Kako kaže naš izvor, protiv njega su vođeni postupci jer Agenciji nije prijavio imovinu, a i nije tražio mišljenje Agencije da li je u sukobu interesa zbog svoje agencije za sudsko veštačenje.

Službenik se žalio na opomenu zbog neprijavljivanja imovine, pošto po članu 70. Zakona o sprečavanju korupcije taksativno nabrojani funkcioneri jedinica lokalnih samouprava nemaju obavezu da redovno ili vanredno prijavljuju Agenciji imovinu i prihode.

Postupak je u toku.

Ova Agencija je, inače, izrekla opomenu i gradonačelnici zbog toga što ju je sa zakašnjenjem obavestila o sumnji da se našla u sukobu interesa jer je njen zet, suprug njene ćerke, kupovao takozvani gradski socijalni stan.

„Obavezuje se Dragana Sotirovski da se ubuduće u svemu pridržava Zakona o sprečavanju korupcije“, navedeno je u rešenju Agencije kojom joj se izriče opomena, donetom pre nepune dve godine.

Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu saopštilo je juče za naš medij da postupa po krivičnoj prijavi službenika gradske uprave protiv gradonačelnice.

„Radi provere navoda iz te krivične prijave stavljen je zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja Ministarstvu unutrašnjih poslova, Upravi kriminalističke policije, Odeljenju za borbu protiv korupcije. Tužilaštvo, radi provere navoda iz te prijave, postupa na načine koji su predviđeni u članu 282. Zakonika o krivičnom postupku“, rekao je Dragoljub Miladinović, rukovodilac Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije.

Miladinović je dodao da su odluke koje tužilaštvo može doneti povodom krivične prijave njen odbačaj ukoliko ne postoje osnovi sumnje da je izvršeno krivično delo koje se goni po službenoj dužnosti, ili podnošenje optužnog akta sudu, ako postoji opravdana sumnja da je ono izvršeno.

Šta piše u krivičnoj prijavi?

U krivičnoj prijavi protiv gradonačelnice zbog zloupotrebe službenog položaja, koju je podneo službenik gradske uprave, a u koju je Danas imao uvid, navodi se više slučajeva korupcije koji se dovode u vezu sa njom.

– On je u prijavi naveo da je u toku 2023. godine dobio pisani nalog od gradonačelnice da napravi spisak svih nelegalno sagrađenih hala na teritoriji grada, koji joj je lično dostavio, a kasnije saznao da ga je „jedan gradski većnik“ dalje predao „licima iz kriminogene sredine”, a oni potom odlazili na adrese vlasnika hala i zahtevali iznose od 15.000 evra.

Osobe koje su tražile novac obećavale su vlasnicima hala „da ih niko neće dirati u naredne dve godine, dok to ne legalizuju“.

Prema njegovim navodima, hale nisu srušene jer su građevinski inspektori „imali zabranu gradonačelnice da postupaju prema licima koja se nalaze na spisku vlasnika nelegalno sagrađenih hala“.

Spisak je sadržao 102 nelegalne hale, a jedna od njegovih dobrih posledica bila je da su „ušle u poreski sistem“, te se u budžet slilo 42 miliona dinara po osnovu poreza na imovinu.

– On je u prijavi još naveo da je obustavio javnu nabavku usluga advokatske kancelarije, koja je trebalo da pripremi privatno- javno partnerstvo između Grada i firme koja obavlja dezinsekciju, deratizaciju i uništavanje ambrozije, nakon što je konstatovao da je preplaćena, a da pritom u Upravi postoje pravnici koji mogu da je sprovedu.

Prethodno je dobio spisak advokatskih kancelarija i naređenje da raspiše javnu nabavku u vrednosti 9,6 miliona dinara, mada ta usluga na tržištu košta najviše 300.000 dinara.

„Smatram i znam da je gradonačelnica Dragana Sotirovski celokupnu javnu nabavku osmislila i realizovala jer je ona i meni i ostalima u Gradskoj upravi izdavala naloge na koji način da se sprovede javna nabavka, ona je odredila vrednost i advokatsku kancelariju koja je bila na spisku“, naveo je u prijavi.

Javna nabavka je ipak nastavljena, a na njegove saradnike je vršen pritisak, te su neki dobili i otkaz.

Skupština grada je kasnije izglasala da dezinsekciju, deratizaciju i uništavanje ambrozije radi firma iz Beograda za 60 miliona godišnje, odnosno za 900 miliona na 15 godina.

U periodu od 2020. do 2023. godine ova usluga je na godišnjem novou koštala pet miliona, pa 10 miliona, a kada je 2023. uvedeno i zaprašivanje iz aviona 20 miliona.

Prema procenama stručnjaka, realna godišnja vrednost ovakve usluge je svega šest miliona dinara.

– On je u prijavi naveo i da je gradonačelnica imala uticaj na sprovođenje javne nabavke za pešačke ograde, koje su pregradile bulevare i široke ulice u Nišu, a koštale su po nekoliko miliona dinara, što je deset puta više od realne vrednosti.

Prema njegovim saznanjima, bilo je najmanje tri javne nabavke za pešačke ograde, a posao je dobijalo isključivo privredno društvo „Femil“ iz Obreža, u opštini Varvarin.

Ovo preduzeće je, kako je naveo, birano „zbog toga što je jedino ispunjavalo uslove koji su unapred bili pripremljeni od strane Agencije za bezbednost saobraćaja“.

„Formalno celokupna procedura oko sprovođena javnih nabavki sprovedena je u skladu sa zakonom, međutim pre svake javne nabavke gradonačelnica je određivala najpovoljnijeg ponuđača i uslove koji su bili prilagođeni tačno određenom privrednom društvu, a u slučaju da se pojavi povoljniji ponuđač od onog kog je ona odredila, donošena je odluka o obustavi javne nabavke“, dodao je.

– On je u prijavi još naveo da je bio zadužen da proverava plan i program poslovanja Parking servisa, a nakon davanja mišljenja plan i program dostavi Gradskom veću, koje ga je prosleđivalo Skupštini na glasanje.

U decembru 2023. je primio Plan i program poslovanja za 2024. u kojem je bilo određeno na koji način će se rasporediti novčana sredstva od prihoda Parking servisa.

Proverom stručne službe utvrđeno je da su troškovi znatno uvećani, kako bi se što manji iznos vratio u budžet grada, naveo je.

Nije se saglasio sa takvim Planom i programom, jer mu je „posao bio da štiti interese grada“, a pritom je deo novca bio namenjen za investiranje u nelegalno sagrađen objekat.

„Zbog mog nesaglašavanja sa planom i programom došlo je do verbalnog sukoba između gradonačelnice i mene, gde je ona zahtevala od mene da se saglasim sa planom i programom i rekla mi je da ona vodi politiku grada i da ne smem da šaljem građevinsku inspekciju da radi svoj posao jer je ’to naše preduzeće’, misleći pritom da je ‘Parking servis’ u vlasništvu grada Niša“, piše u prijavi.

Pošto se nije, kako je dodao, saglasio sa njenim nalozima, naložio je građevinskoj inspekciji da postupa u skladu sa zakonom i da preduzme mere iz svoje nadležnosti u pogledu nelegalno sagrađenog objekta.

„Upravo je ovo moje postupanje bilo od presudnog značaja da me odmah nakon što sam poslao građevinsku inspekciju na teren gradonačelnica razreši sa funkcije“, naveo je u prijavi.

Pre nego što je razrešen, sačinio je krivičnu prijavu protiv tadašnjeg direktora Parking servisa, ali je nije prosledio nadležnim organima „jer mu je zabranila gradonačelnica“.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu. Pretplatite se na PDF izdanje lista Danas.

Komentari