Pružaocima računovodstvenih usluga 18 meseci da usklade poslovanje sa Zakonom o računovodstvu 1Foto: Pixabay/Felipemaass

Mistarstvo finansija pozvalo je danas preduzeća i preduzetnike koji se bave pružanjem računovodstvenih usluga u Srbiji, a još nisu ispunili zakonsku obavezu i uskladili poslovanje sa Zakonom o računovodstvu, da blagovremeno podnesu zahtev za dobijanje dozvole za te usluge.

U saopštenju se navodi da pružaoci računovodstvenih usluga treba da se upišu u Registar pružalaca računovodstvenih usluga.

Pravna lica, odnosno preduzetnici koji imaju registrovanu pretežnu delatnost za pružanje računovodstvenih usluga, dužni da usklade svoje poslovanje sa odredbama Zakona o računovodstvu, najkasnije u roku od tri godine od dana stupanja na snagu tog zakona, odnosno do 1. januara 2023. godine.

To znači da ta pravna lica i preduzetnici do tada moraju imati izdatu dozvolu za pružanje računovodstvenih usluga od strane Komore ovlašćenih revizora i da budu upisani u Registar pružalaca računovodstvenih usluga koji vodi Agencija za privredne registre (APR).

Prema aktuelnim podacima iz APR-a, na dan 30. jun 2021. godine, dakle 18 meseci pre isteka tog roka, ukupno su 342 pravna lica i preduzetnika upisana u Registar, čime su uskladili svoje poslovanje sa ovim zakonom.

Međutim, postoji značajno veći broj pravnih lica i preduzetnika koji još nisu podneli zahtev za dobijanje dozvole za pružanje računovodstvenih usluga kod Komore.

„Vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izveštaja pravno lice, odnosno preduzetnik, može poveriti ugovorom u skladu sa zakonom, isključivo pravnom licu ili preduzetniku koji je upisan u Registar“, navodi se u saopštenju.

Za nepostupanje u skladu sa odredbama Zakona o računovodstvu, ovim zakonom su propisane novčane kazne od 100.000 do 3.000.000 dinara za privredni prestup za pravno lice, od 20.000 do 150.000 dinara privredni prestup za odgovorno lice u pravnom licu i od 100.000 do 500.000 dinara prekršaj za preduzetnika.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu. Pretplatite se na PDF izdanje lista Danas.

Komentari