Zapošljavanjem na lizing država briše prava radnika 1Foto: EPA/ ROLEX DELA PENA

Predlog zakona o agencijskom zapošljavanju koji je usvojila Vlada Srbije u potpunosti favorizuje interese poslodavaca, stvara nesigurnost među radnicima koji se angažuju „na lizing“, demotiviše ih da se sindikalno organizuju, a u pojedinim segmentima je kontradiktoran, smatra stručna javnost u Srbiji.

Osnovna primedba sindikata na ovaj zakonski predlog je odredba koja predviđa da poslodavac može da u svom preduzeću ima 100 odsto zaposlenih koji su iznajmljeni „na lizing“ preko agencije pod uslovom da su u njoj angažovani za stalno.

Vlada Srbije je naime zauzela stanovište da je radnik angažovan u agenciji za stalno odnosno na neodređeno vreme „u potpunosti zaštićen“ jer ima pravo naknade zarade između dva ustupanja i otpremninu u slučaju da im agencija ne nađe angažman kod drugog poslodavca. Međutim, protivnici ovog zakonskog rešenja smatraju da je reč o nelogičnosti jer agencije za zapošljavanje svojim zaposlenima ne mogu da ponude sigurnost radnog mesta s obzirom da ih angažuju na „privremenim poslovima“.

Drugim rečima, postavlja se pitanje kako ugovor na neodređeno vreme može imati neko ko je zaposlen na privremenim poslovima. Protivnici nacrta ovog zakona smatraju i da poslodavac kod kog su upućeni na rad može da kažnjava radnike koji se bore za ostvarenja svojih prava tako što, pod izgovorom da ne ispunjavaju radne obaveze, od agencije u kojoj su stalno zaposleni traži da ih zameni drugim „poslušnijim“ radnicima.

Zoran Stojiljković, predsednik Ujedinjenih granskih sindikata „Nezavisnost“, kaže za Danas da predlog zakona o agencijskom zapošljavanju demotiviše radnike zaposlene u agencijama da pristupaju sindikatima u firmama u kojima su angažovani iako im nova zakonska rešenja daju pravo na to.

– Zbog čega bi ti ljudi postali članovi sindikata ako poslodavac koji je iznajmio njihov rad može da im se zahvali na saradnji, a agencija čiji su stalni zaposlenici ne može da im garantuje da će im sigurno naći posao. Takođe, nova zakonska rešenja omogućavaju da fiktivne firme bez zaposlenih, a bliske vlastima privremeno angažuju radnu snagu za obavljanje određenih poslova a kada za tim prestane potreba mogu potpuno legalno da se liše njihovih usluga. Potpuno je jasno da je reč o zakonu koji diskriminiše zaposlene i u potpunosti izlazi u susret zahtevima korporativnog kapitala koji ne želi da se „zamara“ angažovanjem i otpuštanjem radne snage kao i fiktivnim firmama bliskim vlastima – navodi naš sagovornik. On ističe da je to bio osnovni razlog zbog čega se UGS „Nezavisnost“ u potpunosti protivi ovom zakonskom rešenju i smatra ga neprihvatljivim.

Isti stav ima i Ivica Cvetanović, predsednik Konfederacije slobodnih sindikata, koji naglašava da broj zaposlenih preko agencija ne bi trebalo da bude veći od 10 odsto.

– Predlagač zakona je samoinicijativno nakon javne rasprave odlučio da ograničenja faktički nema jer su iz kvote od 10 odsto zaposlenih preko agencija izuzeti oni koji su u njoj zaposleni za stalno. Cilj takve odluke je da pojedine velike kompanije koje većinu zaposlenih iznajmljuju i dalje imaju priliku da to čine jer će one zaposlene u agencijama koji su primljeni za stalno moći i dalje da angažuju u neograničenom broju. Smatramo da je to loše jer radnici nemaju nikakvu sigurnost radnog mesta i ne mogu da razmišljaju o svojoj budućnosti te ćemo u toku skupštinske rasprave pokušati amandmanima da izmenimo ona rešenja u predlogu koja smatramo lošim – navodi Cvetanović.

Željko Veselinović, predsednik Udruženih sindikata Srbije „Sloga“ u potpunosti odbacuje predložena nova zakonska rešenja i smatra da su ona uperena protiv vitalnih radničkih interesa.

– Poenta je u tome da agencije koje iznajmljuju radnu snagu treba ukinuti. Sa radom treba da nastave samo one koje iznajmljuju radnu snagu za sezonske poslove. Sasvim je jasno da će radnici koji rade preko agencija i dalje biti manje plaćeni od onih koji su angažovani direktno kod poslodavca pa tako i oni koji će biti primljeni za stalno kod agencije za iznajmljivanje radne snage. Ona će biti umanjena u odnosu na njen realan iznos za onaj deo koji će ići kao provizija za agenciju koja iznajmljuje radnu snagu drugima. Jednom rečju, ide se na stvaranje robovske radne snage koja će biti uplašena za svoja radna mesta, demotivisane da se sindikalno organizuje i bori za svoja prava. Zbog toga smatramo da svi sindikati treba da se udruže i organizuju protest protiv ovakvih potpuno neprihvatljivih zakonskih rešenja.

Advokat Branko Pavlović ističe da su nova zakonska rešenja u potpunosti u korist poslodavaca i njihove težnje da ostvaruju što veći profit a apsolutno protiv interesa radnika.

– U ovakvom statusu radnici su potpuno zamenljivi. Poslodavac od agencije uvek može da traži zamenu onih radnika koji nisu po njegovoj volji. Očito je da krupni kapital koji posluje u Srbiji apsolutno ne želi da ima bilo kakvu odgovornost prema radnoj snazi koju angažuje i želi da sve vezano za bolovanja, odmore i druga radnička prava izmesti u agencije koje su njihovi faktički poslodavci. Potpuno je jasno da će tako angažovana radna snaga biti manje plaćena nego da je angažovana direktno kod poslodavca – zaključuje naš sagovornik.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu. Pretplatite se na PDF izdanje lista Danas.

Komentari