Ko su ljudi na izbornim listama Ne davimo Beograd 1Foto: Ne davimo Beograd

Na petoj Skupštini pokreta Ne davimo Beograd doneta je odluka o tome ko će biti ljudi koji će ispred Ne davimo Beograd biti deo lista zeleno-leve koalicije MORAMO na predstojećim izborima.

Na sajtu Ne davimo Beograd predstavljene su biografije 91 kandidata za sastavljanje izbornih lista za gradske izbore.

„Od njih će u odnosu na koalicione sporazume, postizanja dogovorenog rodnog pariteta, preferenciju ljudi prema učešću na specifičnoj listi i eventualnog odustajanja nekih kandidata ili kandidatkinja do dana predavanja listi, biti napravljena i republička lista“, dodaju iz Ne davimo Beograd.

Predstavljamo vam biografije prvih 10 ljudi sa liste, a ostale pogledajte OVDE.

1. Dobrica Veselinović

Dobrica Veselinović rođen je 1981. godine u Beogradu, gde je i živeo ceo svoj život. Završio je Prvu beogradsku gimnaziju i Fakultet političkih nauka u Beogradu. Pohađao veći broj letnjih škola, seminara i debata u zemlji i inostranstvu, i održao isti toliki broj predavanja i prezentacija. Više od 10 godina je aktivan u civilnom sektoru. U poslednjih nekoliko godina primarno se bavi pitanjima urbanog razvoja i bori se za javne prostore i javna i zajednička dobra.

Jedan je od inicijatora kolektiva Ministarstvo prostora i Građanskog fronta. Dobrica je jedan od osnivača pokreta Ne davimo Beograd i član je Malog veća. Oblasti interesovanja su mu: politička teorija, ekologija i pitanja urbanog razvoja. Voli da organizuje stvari i ljude i pravi situacije koje ljudima izmame osmeh. Trudi se da popravlja pokvareno, otkriva zaboravljeno, sređuje zapušteno i završi nedovršeno.

2. Natalija Simović

Natalija Simović je rođena 17.10.1983. godine u Užicu. Završila je anglistiku na Filološkom Fakultetu u Beogradu i master studije iz Kulturnog menadžmenta i kulturne politike na Rektoratu Univerziteta umetnosti. Bila je stipendistkinja Centra za Filantropiju na CUNY Univerzitet u Njujorku na programu za mlade lidere/ke. Preko 10 godina je aktivna u civilnom sektoru, posebno u oblasti podrške uspostavljanju usluga socijalne zaštite, ženskih prava i rodne ravnopravnosti.

U svojoj trenutnoj profesionalnoj ulozi osmišljava strategije podrške za udružene građane širom Srbije. Natalija je u pokretu Ne Davimo Beograd od samog osnivanja, sada je članica Malog veća, a prethodno je bila koordinatorka Ženske grupe, i bavila se prikupljanjem finansijskih sredstava. Posvećena je borbi za socijalnu pravdu, a oblasti posebnog interesovanja su joj ženska prava, socijalne politike i ljudska prava.

3. Radomir Lazović

Radomir Lazović je rođen 1980. godine u Beogradu, gde je završio osnovnu i srednju školu, nakon čega je studirao Poljoprivredni fakultet. Aktivan je u civilnom sektoru više od 10 godina u oblasti kulturnih politika, participacije građana u donošenju odluka o razvoju grada, građanskih, političkih i socijalnih prava, demokratskih inovacija i medija.

Tokom proteklih godina učestvovao je u pokretanju nekoliko inicijativa i pokreta (kao što su Ulična galerija, Inex film, Bioskopi: Povratak otpisanih, Okupacija bioskopa Zvezda, Ministarstvo prostora) koji se zalažu za inovativnu upotrebu javnih prostora, pravično upravljanje resursima, transformaciju javnih usluga i pravedno, solidarno i demokratsko društvo. Od 2015. do 2017. bio je predsednik upravnog odbora Asocijacije Nezavisna kulturna scena Srbije. Jedan je od osnivača pokreta Ne davimo Beograd, član je Malog veća u okviru koga je zadužen za odnose sa medijima.

4. Jelena Vasiljević

Jelena Vasiljević je rođena 1981. u Beogradu, gde je završila osnovnu školu i gimnaziju. Jelena je viša naučna saradnica na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju. Doktorirala je etnologiju i antropologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Radila je kao naučna saradnica i stipendistkinja na Univerzitetima u Edinburgu i Gracu. U svom naučnom radu najviše se bavila studijama građanstva, kulturom sećanja i istraživanjem medijskih narativa u kontekstu raspada Jugoslavije i ratova iz 1990-ih.

Trenutno se najviše zanima za teme političke solidarnosti, aktivističkog građanstva i društvenih pokreta na Balkanu. Autorka je monografije Antropologija građanstva (Mediterran 2016), koautorka studije Demokratizacija odozdo: formiranje i delovanje novih društvenih pokreta u Srbiji i Makedoniji, objavila je više desetina naučnih članaka u domaćim i stranim naučnim časopisima. Članica je koordinacionog odbora Mreže za akademsku solidarnost i angažovanost (MASA) i deo je ekspertskog tima BiEPAG (The Balkans in Europe Policy Advisory Group). U pokretu Ne Davimo Beograd je koordinatorka Grupe za obrazovanje i Kopredsedavajuća Velikog veća.

5. Robert Kozma

Robert Kozma je rođen 1983. godine u Subotici. Diplomirao je politikologiju na Fakultetu političkih nauka u Beogradu i master studije politikologije na Centralnoevropskom univerzitetu u Budimpešti. U proteklih deset godina osmišljava i sprovodi programe interkulturalnog obrazovanja i obrazovanja za demokratiju. U pokretu Ne Davimo Beograd je od samog osnivanja, do sada je aktivno doprinosio radu Grupe za obrazovanje i istovremeno na razvijanju Građanskog fronta, odnosno savezništva sa sličnim inicijativama i pokretima u Srbiji, a trenutno je članog Malog Veća i Šef Gradskog izbornog štaba.

6. Irena Fiket

Irena Fiket je rođena 1978. godine u Beogradu. Irena je naučna saradnica na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju. Doktorirala je političke nauke i sociologiju na Univerzitetu “La Sapienza” u Rimu, a postdoktorske studije provela je na Univerzitetu u Sijeni, Oslu, Bolonji i Firenci. Objavila je više desetina naučnih radova na teme građanske participacije, aktivističkog građanstva, deliberativne demokratije i rodne ravnopravnosti.

Tokom svog petnaestogodišnjeg boravka u Italiji učestvovala je u inicijativama za institucionalizaciju inovativnih modela građanske participacije na lokalnom i regionalnom nivou. Radila je na analizi i sprovođenju eksperimentalnog zakona Regije Toskana kojim se deliberativni model demokratije institucionalizovao. Trenutno rukovodi evropskom Jean Monnet mrežom posvećenom izučavanju i promovisanju aktivnog građanstva na Zapadnom Balkanu, a članica je, i jedna od osnivačica, Stalne grupe za demokratske inovacije pri Evropskom konzorcijumu za politička istraživanja. U pokretu Ne Davimo Beograd je koordinatorka opštinskog odbora za Vračar.

7. Dušan Pavlović

Rođen je 1980. godine u Beogradu, gde je i studirao Pravni fakultet. U svojoj profesionalnoj ulozi stara se o operativnom poslovanju porodične firme za inžinjersko-geološko projektovanje. Veruje u snagu lokalne zajednice i njenu sposobnost da utiče na politike koje se tiču života ljudi na lokalu, kao što su: čist vazduh i čista voda, funkcionalan i moderan javni prevoz kao i druge javne i komunalne usluge, obrazovanje koje je u skladu sa potrebama vremena u kome živimo i kvalitetno zdravstvo koje je podjednako dostupno svim građanima i građankama. Godinama je aktivan u borbi za podizanje svesti o značaju ekoloških tema. U pokretu Ne davimo Beograd je koordinator opštinskog odbora za Rakovicu i Kopredsedavajući Velikog veća. Uključen u koordinaciju Inicijative za Košutnjak.

8. Branislav Dimitrijević

Branislav Dimitrijević je rođen 1967. godine u Beogradu. Branislav je profesor istorije i teorije umetnosti na Visokoj školi za likovnu i primenjenu umetnost u Beogradu, autor i priređivač knjiga i publikacija, i kustos izložbi savremene umetnosti. Od 2007. do 2009. bio je pomoćnik ministra kulture Republike Srbije za međunarodne odnose i evropske integracije, i ima iskustvo u kulturnoj politici i kulturnoj diplomatiji.

Zalaže se za društvenu transformaciju u Srbiji zasnovanu na građanskim pokretima i ekonomskoj solidarnosti. Podržava levo-zeleni politički kurs pokreta Ne davimo Beograd od njegovog osnivanja, a kao koordinator Grupe za kulturu vidi njen zadatak u procesu koncipiranja trećeg puta u odnosu na dva dominantna kulturna modela, državno-nacionalnog i komercijalno samo-održivog, jer oba otuđuju umetnike i radnike u kulturi od društvene stvarnosti, sprečavaju kulturni razvoj i polarizuju društva. Grupa za kulturu pokreta Ne Davimo Beograd se zalaže za kulturu koja je otvorena, kritička, konstruktivna, inkluzivna i inovativna, za kulturu koja je javno dobro, dostupna svima.

9. Anđela Ruvidić

Anđela Ruvidić je rođena 1994. godine u Aranđelovcu. Osnovne i master studije je završila na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na odseku Hidrotehnika i vodno-ekološko inženjerstvo. Odbranila je master rad 2018. godine na temu „Uticaj stepena prečišćavanja komunalnih otpadnih voda na kvalitet površinskih recipijenata“. Aktivizmom se bavi od 2018. godine u oblastima ženskih prava, urbanog razvoja grada iz ženske perspektive i ekologije.

Koordinatorka je opštinskog odbora Zvezdara od 2020. godine. Angažovana je u radu Ženske i Zelene grupe od njihovog osnivanja. Uvek je spremna da inženjerskim pristupom pronađe rešenja za različite prepreke. Glavne probleme sa stanovišta svoje struke u razvoju Beograda i Srbije vidi u nedovoljnoj razvijenosti mreže kanalizacionih sistema i nepostojanje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, zbog čega se otpadne vode neprečišćenje ispuštaju u naše reke. Smatra da je nedopustivo da građani i građanke Srbije nemaju pristup čistoj vodi za piće čime se direktno krše ljudska prava i narušava kvalitet života svih nas. U svojoj profesionalnoj i aktivističkoj karijeri se vodi motom da voda nije resurs, već prirodno dobro, u odnosu na šta moramo biti odgovorni i racionalni.

10. Zoran Bukvić

Zoran Bukvić je rođen 1977. godine u Beogradu. Završio Višu tehničku mašinsku školu u Zemunu. Već skoro deceniju je građanski aktivista, predsednik Udruženja Ulice za bicikliste koje se zalaže za bolju biciklističku infrastrukturu i održivi saobraćaj, kao i aktivista mnogih drugih kolektiva koje se bore za javne prostore u Beogradu. Zalaže se za grad sa manje automobila, manje zagađenja i bolje uslove u saobraćaju za pešake, bicikliste, trotinetaše i osobe sa invaliditetom. Kao mašinski inženjer u pokretu Ne Davimo Beograd je angažovan kao koordinator Grupe za saobraćaj.

Vodeći kandidati za republičku listu

Ne davimo Beograd predstavio je prvih šest kandidata na republičkoj izbornoj listi, a to su: Biljana Đorđević, Radomir Lazović, Đorđe Pavićević, Jelena Jerinić, Robert Kozma, Dobrica Veselinović.

„Naredni kandidati će biti predlagani tako da oslikavaju redosled na gradskoj listi, uz odstupanja zbog koalicionog sporazuma, postizanja dogovorenog rodnog pariteta, preferencije ljudi prema učešću na specifičnoj listi i eventualnog odustajanja kandidata ili kandidatkinja do dana predavanja listi“, navodi Ne davimo Beograd na svom sajtu.

Nosilac republičke liste ispred koalicije Moramo u kojoj je i NDMBG je Nebjša Zelenović iz Zajeno za Srbiju, a prvi na listi biće Aleksandar Jovanović Ćuta iz Ekološkog ustanka.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu. Pretplatite se na PDF izdanje lista Danas.