Koje su preporuke za buduće izbore u finalnom izveštaju OEBS-a? 1Foto: EPA-EFE/MARKO DJOKOVIC

Finalni izveštaj međunarodne posmatračke misije OEBS/ODIHR o izborima u Srbiji 17. decembra ne razlikuje se mnogo od ranijih, ali se izričito tvrdi da bi na vreme trebalo usvojiti zakonske promene kako bi se izborni postupak popravio.

Finalni izveštaj na oko 40 stranica ponavlja ocenu iz premliminarnog da je izborni dan prošao u redu na 93 odsto od 1208 posmatranih biračkih mesta. Od nepravilnosti prilikom glasanja nabrojano je između ostalog da je primećeno 9 slučajeva kupovine glasova i 5 slučajeva punjenja glasačkih kutija.

Primećeni su i slučajevi grupnog ili porodičnog glasanja na nekih 19 procenata biračkih mesta, prijavljeno je i 14 slučajeva neovlašćenog praćenja birača. Posmatrači u 22 slučaja svedočili da birači fotografišu svoje glasačke listiće i uočili su 20 pokušaja da se utiče na birače za koga da glasaju. Na 3 odsto posmatranih biračkih mesta primećena su neovlašćena lica, povremeno sa znacima pritiska ili zastrašivanja birača.

Prilikom brojanja glasova takođe su uočene izvesne nepravilnosti, na primer nepoštovanje redosleda prebrojavanja na parlamentarnim i na lokalnim izborima.

Prioritetne preporuke

1. Da bi se ​​efikasno pozabavili preporukama navedenim u ovom i prethodnom izveštaju ODIHR-a o posmatranju izbora, neophodne zakonodavne izmene treba da se iniciraju mnogo pre sledećeg izbore kroz inkluzivni konsultativni proces izgrađen na širokom političkom konsenzusu. Rekonstituisana, međuagencijska radna grupa za koordinaciju i praćenje Sprovođenje preporuka za unapređenje izbornog procesa treba da deluje uz punu transparentnost, uz uključivanje relevantnih aktera, kao što su organizacije civilnog društva.

2. Kao što je prethodno preporučeno, da bi se obezbedila dosledna primena procedura na dan izbora i poboljšali profesionalni kapaciteti izborne administracije, standardizovano obavezno obuka bi se mogla razmotriti za sve članove lokalnih izbornih komisija i biračkih odbora i potencijalnih članova, uključujući i proširene sastave ovih tela.

3. Radi efikasnijeg ostvarivanja biračkog prava Republička izborna komisija treba da razvije i primeni blagovremen, sveobuhvatan i ciljani program edukacije birača, uključujući prava birača, sprečavanje grupnog glasanja i važnost tajnosti glasanja. Detaljne informacije o glasačima i edukativni materijali bi trebalo da budu dostupni u različitim formatima.

4. Za rešavanje zabrinutosti oko tačnosti biračkih spiskova i povećanje poverenja javnosti, relevantne zakone, propise i praksu treba ponovo razmotriti kako bi se omogućio pristup podacima o registraciji birača i olakšalo sprovođenje smislene revizije Jedinstvenog biračkog spiska sa učešćem relevantnih aktera, uključujući političke partije i civilno društvo, u skladu sa standardima zaštite podataka.

5. Zakon treba da obezbedi jasno razdvajanje između službenih funkcija i kampanje aktivnosti nosilaca dužnosti (džravnih funkcija). Vlasti treba da preduzmu mere za sprečavanje zloupotrebe položaja i državnih resursa i bilo kakvih kršenja što treba proaktivno rešavati kroz proporcionalne i odvraćajuće sankcije.

6. Vlasti treba da spreče zastrašivanje i pritisak na birače, uključujući i na zaposlene u javnim službama i državnim institucijama i preduzećima i da ojačaju mehanizme nadzora.

7. Nezavisnost Regulatornog organa za elektronske medije (REM) treba da bude efekasno garantovana, u skladu sa novim zakonskim odredbama. REM treba proaktivno da koristi svoje zakone ovlašćenja da postupa po službenoj dužnosti u slučaju kršenja medijske regulative, na osnovu njenog sistematskog praćenja.

8. Izborna administracija treba da prikupi i objavi razvrstane podatke o zastupljenosti polova u svojim organima na sveobuhvatan način. Treba uložiti dodatne napore kako bi se osiguralo da postoji rodna ravnopravnost u svim izbornim organima, u skladu sa zakonom.

9. Da postigne održiv napredak u svojim aktivnostima, kao što je izrada uputstava, obuka izbornih zvaničnika, poboljšanje kampanja edukacije birača i povećanje pristupačnosti izbornog procesa. Republičkoj izbornoj komisiji treba odobriti dovoljne administrativne i tehničke kapacitete, uključujući sopstveni stalni sekretarijat.

Koje su preporuke za buduće izbore u finalnom izveštaju OEBS-a? 2

Registracija birača

10. Zakonodavstvo treba dalje uskladiti sa ciljevima Konvencije UN o Pravima osoba sa invaliditetom, uklanjanjem svih preostalih ograničenja prava glasa na osnova intelektualnog ili psihosocijalnog invaliditeta.

Kandidovanje

11. Kao što je ranije preporučeno, potrebno je dalje promovisati pluralizam u izbornom procesu i slobodu udruživanja, razmotriti mogućnost uklanjanje ograničenja davanja podrška više od jedne liste

12. Zakon bi mogao ponovo da se razmotri kako bi se omogućilo učesnicima na izborima da isprave sve uočevene nedostatke u svojim dokumentima nakon objavljivanja odgvaravajuće odluke Republičke izborne komisije.

Izborna kampanja

13. Da bi se osigurali jednaki uslovi za kampanju, vlast bi trebalo da sprovede u potpunosti mere kako bi svi akteri na izborima imali pristup i koristili javni prostor za kampanju pod jednakim uslovima

14. Trebalo bi uspostaviti dodatne mehanizme i podsticaje kako bi se podstakle partije na to da se ispromoviše učešće žena u političkom životu, te kako bi se povećala njihova vidljivost u politici

Finansiranje kampanje

15. Kako bi se promovisale jednake mogućnosti u kampanji, moglo bi se razmotriti ukidanje depozita kao uslov za političke stranke i partije koje nisu zastupljene u parlamentu kao preduslov za prvu stvar oko javnih sredstava za kampanju

16. Agencija za sprečavanje korupcije bi trebalo da proaktivno istražuje i sankcioniše trošenje neovlašćenih subjekata u kampanji

17. Trebalo bi izmeniti zakon kako bi Agencija za sprečavanje korupcije mogla da prati odluke o kršenju Zakona o sprečavanju korupcije prilikom izborne kampanje. Nadgledanje usklađenosti sa ovim zakonom trebalo bi da bude određen zadatak za terenske posmatrače Agencije, ako budu raspoređene na nekim budućim izborima.

Mediji

18. Nadležni organi treba da ispune svoju obavezu da obzbede zaštitu i bezbednost medijskih radnika kroz delotvorne i blagovremene mere, uključujući hitnu istragu i privođenje pravdi umešanih u napade i maltretiranje novinara i drugih medijskih aktera, te da javno osude sve pretnje novinarima.

19. Da bi pružili nepristrasne informacije o učesnicima u izborima i omogućili biračima da naprave izbor na osnovu informacija, mediji treba da iskoriste svoje pravo na uređivačku nezavisnost i da izbegavaju korišćenje materijala koje proizvode stranke u vestima i informativnim programima, posebno tokom izbornih kampanja.

Nacionalne manjine

20. Da bi se sprečila zloupotreba posebnih odredbi za liste nacionalnih manjina, treba razmotriti dalje preciziranje zakonskih kriterijuma za određivanje statusa nacionalne manjine i procedure za registraciju ovih lista.

21. Upravni sud treba da iskoristi sva raspoloživa sredstva da podrži pravo na delotvoran pravni lek u izbornim sporovima i treba da održi usmena javna saslušanja u takvim slučajevima.

22. Vlasti treba da garantuju adekvatne uslove kako građanima tako i međunarodnim posmatračima da obavljaju svoje aktivnosti uz nesmetan pristup svim informacijama u vezi sa izborima, na vreme i na način i u okruženju bez pritisaka i zastrašivanja, u skladu sa međunarodnim obavezam akoje je Srbija preuzela.

Rešavanje izbornih sporova

21. Upravni sud treba da koristi sva raspoloživa sredstva da podrži pravo na efektivno pravni lek u izbornim sporovima i treba da održi usmene javne rasprave u takvim slučajevima.

Posmatranje izbora

22. Vlasti treba da garantuju adekvatne uslove kako građanima tako i međunarodnim posmatračima sprovode svoje aktivnosti uz nesmetan pristup svim informacijama u vezi sa izborima na vreme na način iu okruženju bez pritisaka i zastrašivanja, u skladu sa srpskim međunarodne obaveze. Dan izbora 23. Kao što je prethodno preporučeno, treba uložiti dodatne napore da se dodele adekvatne prostorije za biračkih mesta kako bi se sprečile gužve, obezbedila tajnost glasanja i omogućio lak i nezavisan pristup glasačima sa fizičkim invaliditetom.

Post-izborni razvoj

24. Zakon treba da obezbedi razumno kratak rok za rešavanje izbornih dopisa Ustavnom sudu i da omogući duži period održavanja ponovljenih izbora.

25. Trebalo bi razmotriti izradu dodatnih uputstava za lokalne izbore komisije za materijalno razmatranje zahteva za poništenje rezultata glasanja i pravila RIK-a o postupanju po žalbama na njihove odluke.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu. Pretplatite se na PDF izdanje lista Danas.

Komentari