Četnički pokret nema ništa antifašističko u sebi 1Draža Mihailović sa grupom američkih pilota Foto: Vikipedja

U tekstu koji je objavljen 06. Juna 2024. godine u listu Danas pod nazivom „Ravnogorci, partizani i saveznici“, a povodom izložbe „Britanci i drugi svetski rat u Jugoslaviji“, koju izložbu je priredila kancelarija tzv. prestolonaslednika Aleksandra Karađorđevića, izneti su vrlo direktni revizionistički stavovi, kojima se četnički pokret izjednačava sa partizanskim, to jest gde se oba nazivaju antifašističkim i gde se iznosi stav „da je u prethodnom periodu prikrivana istina o borbi četnika i njihovoj saradnji sa saveznicima“.

Cilj navedene izložbe i citiranog teksta jeste iskrivljeno i lažno tumačenje istorijskih činjenica, te relativizacija kvinsliške uloge četničkog pokreta tokom II svetskog rata u Jugoslaviji.

Ona se jasno nadovezuje na sadašnji desničarski narativ sa ciljem utvrđivanja kontinuiteta desničarske ideologije u Srbiji.
storija kao nauka u svojoj osnovi i metodologiji prihvata opovrgavanje utvrđenih naučnih hipoteza i teorija, ali na nauci i činjenicama zasnovanom istraživanju.

Međutim, u iznetom tekstu mi ne dobijamo nikakvu novu informaciju ili činjenicu (niti je realno možemo dobiti), već dobijamo samo iznošenje neistina, zamenu teza i relativizaciju istine i činjenica.

A ono što je evropska istoriografija nesporno utvrdila (dakle ne samo jugoslovenska) na osnovu obilja dokumenata, fotografija i drugih materijalnih i nematerijalnih tragova (naredbe, izjave, tekstovi, svedočenja…), kao i brižljivom analogijom navedenih dokumenata, te analizom uzroka, namera i posledica delovanja evropskih država tokom rata, jasno ukazuje na nepobitnu činjenicu da je četnički pokret Draže Mihailovića dominantno i suštinski bio rojalistički, nacionalistički, ali pre svega i iznad svega kvinsliški.

Borba četnika protiv okupatora trajala je vrlo kratko tokom neka dva meseca u leto 1941. godine, na teritoriji uže Srbije i završila se napadom četnika na Užičku republiku i partizane u koordiniranoj akciji zajedno sa Nemcima.

U ostatku Jugoslavije (Crna Gora, Bosna, Dalmacija, Krajina…) četnici su od samog početka otvoreno sarađivali sa okupatorom.

I tako sve do kraja rata, i do zajedničkog odstupanja kvinsliških snaga prema Austriji i Italiji (Blajburg i Zidani most).

Dakle, četnički pokret nema ništa antifašističko u sebi, naprotiv, vrlo su blisko sarađivali sa okupatorom, i to je istorijska činjenica za celu evropsku istoriografiju.

Opisivanje u navedenom tekstu dve nesporne akcije spasavanja američkih pilota krajem rata od strane četnika jeste incidentna situacija i ne može da amnestira njihovo kvinsliško delovanje tokom četiri godine rata, niti je mogla da promeni odluku saveznika koji su još 1943. godine pokret Draže Mihailovića odbacili zbog kolaboracije sa okupatorima i nepostojanja antiokupatorske borbe.

https://www.danas.rs/tag/drugi-svetski-rat-u-jugoslaviji/

Sloboda mišljenja može da važi za situacije kada se na osnovu istih činjenica izvodi drugačiji naučno-istorijski zaključak , što ovde nije slučaj.

Ovde se otvoreno falsifikuju činjenice u cilju promocije pokreta i ideologije koji predstavlja mračnu stranu istorije i nešto čega bi srpski narod kao slobodarski trebao da se stidi.

Smatram da list Danas mora povući crvenu liniju, i ne sme dozvoliti da tekstovi koji promovišu fašizam, i suštinski negiraju antifašizam, zauzmu bilo koje mesto na stranicama istog.

Boris Sarić, advokat, Novi Sad

Stavovi autora u rubrici Dijalog ne odražavaju nužno uređivačku politiku Danasa.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na X nalogu. Pretplatite se na PDF izdanje lista Danas.

Komentari