"Dekanica poštuje zakon po potrebi": Reagovanje na izjave čelnika Medicinskog fakulteta i UKC u Nišu 1Dr Dragan Milić: Foto Media i reform centar Niš

Izjave dekanice Medicinskog fakulteta i direktora UKC u Nišu iznete na konferenciji za štampu u vezi sa tvrdnjama dr Dragana Milića ne odgovaraju činjeničnom stanju.

Iako je shodno Zakonu o visokom obrazovanju nesporno da je dr Miliću prestao radni odnos zbog isteka ugovora o radu na određeno vreme jer do kraja pete godine nije izabran u isto ili više zvanje, ono što dekanica Medicinskog fakulteta dr Dobrila Stanković Đorđević nije istakla je da je dr Milić prvi nastavnik na fakultetu kome ona nije produžila radni odnos aneksom ugovora s obzirom da je godinama to činila svim nastavnicima nakon isteka pet godina od izbora u zvanje.

Dekanica navodi da je nakon inspekcijskog nadzora od 7. maja ove godine, prosvetna inspekcija naložila fakultetu da ne daje anekse ugovora nastavnicima kojima izborni proces nije gotov. Međutim, ova tvrdnja dekanice nije tačna. Naime, prosvetna inspekcija je još u januaru 2023. godine tokom inspekcijskog nadzora utvrdila da su navedeni aneksi ugovora nezakoniti i ukazala dekanici na obavezu poštovanja Zakona, Statuta i ostalih akata Univerziteta i fakulteta.

Međutim, i pored jasno naloženih mera prosvetne inspekcije u zapisniku od 50 stranica iz marta 2023. godine, dekanica ponovo krši zakon jer u aprilu 2023. godine dr Aleksandru Karanikoliću i dr Milanu Radojkoviću (nastavnicima koji su potpisali negativan izveštaj dr Dragana Milića) daje nezakonit aneks ugovora o radu. Zašto dekanica nije iznela činjenicu da je dr Karanikoliću, mentoru doktorske disertacije njenog sina dr Miodraga Đorđevića, dala aneks u vreme dok je bio član komisije njenom sinu za izbor u docenta a njen suprug predsednik komisije za izbor dr Karanikolića u zvanje redovnog profesora?

Zašto je dekanica izbegla da istakne da je zaboravila da se rukovodi zakonskim odredbama kada je za člana komisije za ocenu i odbranu doktorske disertacije njenog sina imenovala dr Darka Zdravkovića u vreme kada isti nije imao zvanje nastavnika jer mu je istekao izborni period od pet godina?!

Zašto je dekanica izbegla da istakne da je za člana komisije za ocenu i odbranu doktorske disertacije supruge njenog sina imenovala profesorku u penziji koja po zakonu nije mogla da bude član komisije?

Zar nije logično da upitamo dekanicu da li njena obaveza poštovanja zakona zavisi od toga ko je kandidat?

Izjava dekanice u kojoj ističe da je komisija utvrdila da dr Dragan Milić ne ispunjava uslove za izbor u zvanje redovnog profesora je u najmanju ruku skandalozna s obzirom da neki članovi komisije koji su potpisnici negativnog izveštaja zapravo ne ispunjavaju uslove da budu redovni profesori.

Zašto je dekanica zaboravila da iznese činjenicu da je Senatu Univerziteta u Nišu podnesen zahtev za utvrđivanje zakonitosti izbora dr Aleksandra Karanikolića u zvanje redovnog profesora?

Zašto dekanica nije objasnila razloge zašto svi organi fakulteta i Univerziteta ćute na prigovor u kome je istaknuto da dekanica ne ispunjava uslove za produženje radnog odnosa nakon navršene 65. godine života?

Da li dekanica želi da prikrije činjenicu da poseduje samo jedan rad u kome je prvi autor a da je isti publikovala (zajedno sa suprugom i rođenom sestrom) pre izbora u zvanje redovnog profesora 2007. godine? Pitam se da li drugim medicinskim fakultetima u Srbiji i Evropi rukovodi dekan koji u svojoj biografiji ima samo jedan naučni rad u kome je prvi autor?

Zašto dekanica nije istakla da su protiv nje Komitetu za profesionalnu etiku podnesena četiri predloga za pokretanje postupka za utvrđivanje povrede Kodeksa profesionalne etike?

Dekanica ističe da prethodna komisija koja je napisala izveštaj za izbor dr Milića je predala izveštaj nakon isteka roka. Zašto dekanica nije istakla da li je ovo prvi slučaj da ona poštuje rok u izbornom postupku i da li su organi fakulteta i univerziteta u postupku izbora dr Milića poštovali rokove?

Iznenađen sam i izjavom direktora UKC Niš, dr Zorana Perišića, kojom ističe da Kardiohirurgija neće izgubiti status Kliinike bez obzira što dr Milić više nije nastavnik na Medicinskom fakultetu jer Kardiohirurgija ima dva nastavnika. Dr Perišić ovom izjavom ukazuje da ne poznaje bliže uslove koje jedna klinika mora da ispunjava da bi obavljala zdravstvenu delatnost.

Naime, iako je tačno da klinika ima dva nastavnika, nijedan od njih nije kardiohirurg (jedan je anesteziolog a drugi transfuziolog). Nije iznenađenje da dr Perišiću kvalitet zdravstvenih usluga koje pruža UKC Niš nije prioritet s obzirom da je poznato da je na mesto rukovodioca Klinike za endokrinu hirurgiju postavio dekanicinog sina odmah nakon odlaska njenog supruga u penziju bez obzira na samo dve godine njegovog radnog iskustva u svojstvu specijaliste.

Ne znam zašto dr Perišić nije objasnio javnosti na koji način je regulisao nezakonitost u vezi navedene „Klinike“ s obzirom da mu je Ministarstvo zdravlja naložilo da istu zatvori kao kliniku jer ne ispunjava uslove za obavljanje zdravstvene delatnosti?

Ne bih ni da zaboravim pitanje zašto su čelnici Medicinskog fakulteta i UKC Niš zaboravili da kažu javnosti ko je potpisnik predloga za produženje radnog odnosa dr Zorana Perišića, koji je u februaru ove godine stekao uslove za odlazak u starosnu penziju kao i ko je izvršio proveru da li dr Perišić ispunjava uslove za produženje radnog odnosa na fakultetu?

Ostaje otvoreno i pitanje zašto Medicinski fakultet u Nišu ne poštuje bliže kriterijume za zaključenje ugovora o radu nakon 65. godine života koje je doneo Nacionalni savet za visoko obrazovanje? Da li se radi o „masi laži o dekanici i direktoru UKC Niš koje je kako tvrdi dr Perišić izneo dr Milić utvrdiće i Nacionalno telo za akreditaciju (NAT) kome je Nacionalni savet za visoko obrazovanje naložio sprovođenje vanredne spoljne provere kvaliteta.

I dok čekamo njihov izveštaj logično je da upitamo ministarku prosvete zašto na sve prigovore u vezi sa Medicinskim fakultetom u Nišu i prosvetne inspekcije ona i dalje čuti i ne preduzima mere u okviru svojih ovlašćenja? Da li ministarka smatra da je to u skladu sa zakonom ili je samo u pitanju politička odluka?

Autor je lekar

(REDAKCIJA JE PONUDILA POMENUTIMA U OVOM TEKSTU DA ODGOVORE, ALI DO OBJAVE OVOG TEKSTA ODGOVORI NISU STIGLI)

Stavovi autora u rubrici Dijalog ne odražavaju nužno uređivačku politiku Danasa.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu. Pretplatite se na PDF izdanje lista Danas.

Komentari