Foto: N1

Nezadovoljstvo pojedinaca zbog sopstvenih nerealizovanih kandidatura narasta preko medija, uz podršku određenih grupa i neobaveštenih pojedinaca, do takvih razmera da prelaze na opšti teren političkih i društvenih odnosa. Proces izbora se proglašava ništavnim i traži njegovo poništavanje, a status same SANU stavlja pod znak pitanja.

Predsedništvo SANU nije želelo da javno odgovara na neutemeljene prigovore, pogotovu na neprimerene napade nezadovoljnih pojedinaca iz dva razloga: 1. Zakon o SANU i njen statut ne određuju da se izborne odluke pojedinačno javno komentarišu, što je u skladu i sa principima rada svih akademija nauka u svetu; 2. neiznošenjem odgovarajućih detalja pružana je, u stvari, zaštita integritetu pojedinaca čija kandidatura nije dobila potrebnu većinu na samim odeljenjima SANU i čija se imena zbog toga neće pojaviti na Izbornoj skupštini.

Predsedništvo ukazuje da je SANU od svog osnivanja samostalna institucija, zakonom definisana kao najviša naučna i kulturna ustanova Srbije, kojom samostalno upravljaju njeni članovi. Svaki drugi vid odlučivanja, uključujući i odlučivanje o tome ko će biti primljen u njene redove, uz, kako se predlaže, neke spoljne samoproglašene arbitre, ili čak lica iz inostranstva, koja bi po svojoj ideološkoj i drugoj volji vršila procenjivanje validnosti odluka, bio bi suprotan svakoj ideji akademijske nezavisnosti i samostalnosti na kojoj je baziran rad svih nacionalnih akademija u svetu pa i naše Akademije koja postoji već 177 godina. Samostalnost SANU uključuje i nesporno pravo članova da se tajnim glasanjem izjasne o kandidatima, a „imperativni nalozi“ po kojima su akademici navodno dužni da daju obrazloženja tajnog glasanja, u suprotnosti su sa samim duhom tajnog glasanja, ali i elementarnom logikom.

Svi kandidati, bilo da su ih predlagali sami članovi SANU ili ugledne naučne i kulturne institucije, bili su detaljno upoznati sa višedecenijskim izbornim pravilima u SANU i u skladu sa time su prihvatili da budu kandidati. U toliko su čudnije i manje osnovane naknadne zamerke o „lošoj proceduri“. Pri tome, niko od onih koji su predlagani, a nisu odabrani voljom članova SANU da budu na spisku o kojem treba da se izjasni Izborna skupština SANU, nisu gubitnici, niti ih bilo ko u SANU tako doživljava, jer se mahom radi o naučnicima i umetnicima sa kojima će SANU i ubuduće sarađivati i koji mogu da budu izabrani u nekom narednom ciklusu.

Sasvim je suprotno ponašanje manjeg broja pokretača napada na izborni proces u SANU koji za osobe koje su dobile potrebnu većinu glasova na različitim odeljenjima upotrebljavaju pogrdne i ničim potkrepljene uvredljive kvalifikacije. Predsedništvo SANU poštuje i podržava rezultate glasanja po odeljenjima SANU, pri čemu staje iza kandidata o kojima će se članovi Akademije izjašnjavati na Izbornoj skupštini, ceneći ih kao ličnosti sa postignućima i delima, bez obzira na to da li će biti izabrani.

Uprkos napadima, nijedna žalba ili tužba nije podneta ni organima SANU (kako je inače izbornom procedurom predviđeno), ni državnim institucijama koje se brinu o zakonitosti rada velikih sistema i ustanova. Predsedništvo tvrdi da je čitav proces izbora sprovođen po preciznim odredbama zakonskih i statutarnih akata.