„Srebrenica – Ekshumacije“ u Budimpešti

PISMA

  Ostavite komentar


  Lični stavovi

  Ugovor o doživotnom izdržavanju u pravnom sistemu Srbije: Obaveze imaju i primalac i davalac izdržavanja 10

  Ugovor o doživotnom izdržavanju u pravnom sistemu Srbije: Obaveze imaju i primalac i davalac izdržavanja

  Pojam "ugovor o doživotnom izdržavanju" određen je odredbom člana 194 stav 1 Zakona o nasleđivanju. Naime, ugovorom o doživotnom izdržavanju obavezuje se primalac izdržavanja da se posle njegove smrti na davaoca izdržavanja prenese svojina tačno određenih stvari ili kakva druga prava, a davalac izdržavanja se obavezuje da ga, kao naknadu za to, izdržava i da se brine o njemu do kraja njegovog života i da ga posle smrti sahrani. Glavna karakteristika koja se uočava kod ove vrste ugovora jeste ta da se svojina na stvarima ili kakvim drugim pravima prenosi na davaoca izdržavanja tek nakon smrti primaoca izdržavanja.

  Naslovna strana

  Naslovna strana za 4. decembar 2023.
  Galerija

  Pretplati se i postani deo Kluba čitalaca Danasa

  Klub čitalaca Danasa je zajednica pretplatnika na dnevni list Danas kojima je, pored ekskluzivnog pristupa novinama u PDF formatu veče pre nego što se štampano izdanje nađe na trafikama, dostupna i celokupna arhiva lista onlajn. Članska kartica obezbeđuje i preko 50 popusta naših partnera, kao i pozivnice za naše događaje i akcije.

  Milan Stanković - SevdahBaby

  Danas je verovatno poslednji bastion profesionalnog novinarstva u Srbiji.