Specijalni dodaci

Energetika

Energetika

Period velikih investicija

V.I.G. PLAZA

V.I.G. PLAZA

SPECIJALNI DODATAK o investitorima i graditeljima pametne i energetski efikasne zgrade

Dijaspora

Dijaspora

KULTURNI MOST IZMEĐU SRBIJE I SEVERNE AMERIKE

Vodič za studente

Vodič za studente

Upisne kvote i školarine za narednu školsku godinu

Mali kuvar

Mali kuvar

Kada prvo sunce pozove šetače (znate ono »neuobičajeno lepo i sunčano vreme za ovo doba godine izmamilo je hiljade naših sugrađana u parkove i okolna izletišta«) pravi gurmani ne bi bili to što jesu kada u prirodu ne bi krenuli
sa alatom. Dakle, kotlić, provijant s pijace (kod kuće može meso da se pripremi do pola, a povrće očisti i opere, pa sve biva jednostavnije), balonče vina i bar desetak takođe pravih gurmana.

Građanske inicijative: Srbija, Evropa, civilno društvo

Građanske inicijative: Srbija, Evropa, civilno društvo

…Punopravno članstvo u EU je u najdubljem interesu države Srbije I svih njenih građana.
Ulaskom u EU Srbija će postati punopravni član evropske porodice naroda iz koje je sticajem nesretnih istorijskih okolnosti dugo vremena bila isključena. U proteklih sedam i po godina Srbija je realizovala brojne reforme kojima je svoj politički I ekonomski sistem približila standardima zemalja EU. Međutim, na putu učlanjenja Srbije u EU neophodno je sprovesti brojne dodatne reforme kojima će se pravni poredak i privredni system Srbije u narednih nekoliko godina u najvećoj meri približiti standardima EU. Stoga će jedan od prvih poteza nove vlade biti upućivanje Narodnoj skupštini Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Srbije EU na ratifikaciju.

Biomasa

Biomasa

Izrada ove publikacija omogu}ena je podr{kom ameri~kog naroda putem Ameri~ke agencije za me|unarodni razvoj (USAID) i ne mora neophodno odslikavati stavove USAID ili Vlade Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava.

Avalski toranj

Avalski toranj

Avalsko područje je poznato izletničko mesto na koje većina Beograđana voli da dođe praznicima ili vikendom. Pored prirodnih lepota, čistog vazduha
i brojnih spomenika, turistički potencijal Avale razvijao sei zahvaljujući njenom dugogodišnjem simbolu – tornju.

Prva Poslednja