Foto: N1

„Od svog obnavljanja u uslovima višestrančja DS je sprovodila antiratne akcije i miroljubivu politiku na spoljnom i unutrašnjem planu. Objavom Platforme za sprečavanje građanskog rata u SFRJ, nedvosmisleno je iskazala svoj stav o uništavanju istorijskog i kultrunog nasleđa u gradovima zahvaćenim ratnim dejstvima. Neistinito i neetično je da stranku koja je prva objavila ‘Apel za mir’ Tomanović u bilo kom kontekstu dovodi u vezu sa ratnom propagandom, militantnim aktivnostima i delovanjem paravojnih formacija“, navela je ta stranka.

DS je ocenila da je nesporno pravo da svako ima svoje mišljenje o istorijskom periodu i protagonistima ali da to, ako se javno iznosi, mora biti zasnovano na činjenicama i istini.

Povezani tekstovi