Foto: Nataša Matović / Univerzitetska biblioteka

Pravda u ovom broju piše o kulturnom društvu iz Bjeljine, rodnog grada Filipa Višnjića, koje nosi njegovo ime. Ovo društvo organizovalo je kurseve za zanatlije, „nedelje čistoće“, izložbe, prikazivanje filmova, ekskurzije, širilo je zdravstveno-higijensku propagandu… a sve u želji da „semberskoj seljaka digne na viši nivo“.

„Pre nekoliko godina, kada se kadar starih i oprobanih kulturno – prosvetnih radnika počeo da pojačava novim generacijama, spremnim da se bez ikakve rezerve založe za dobro svoga užeg zavičaja i za jedan viši duhovni i kulturni život, Bijeljina je kulturno živahnula“, piše dopisnik iz Bijeljine.

U gradu od samo 15.000 stanovnika u tom trenutku je postojalo 60 kulturnih društava, kao i Narodni univerzitet i pozorište.

Iako na unutrašnjim stranama novina dominiraju domaće vesti, cela naslovnica Pravde preplavljena vestima o ratu u Španiji i premijeru Engleske Čemberlenu. Kao i obično, prenose se njegove miroljubive izjave i žaljenje za nevinim građanstvom koje je stradalo u ratovima u Španiji i Kini.

„Predsednik britanske vlade mišljenja je da je bolje rešenje da se neprijateljstva obustave na čemu će britanska vlada živo raditi, gledajući da svaku priliku iskoristi kako bi se to ostvarilo“, piše ovaj list.

Celokupno izdanje može da se čita na linku Narodne biblioteke.

A u tom trenutku u Francuskoj je, kako piše na naslovnoj strani Vremena, bilo četiri i po miliona prijavljenih radio aparata.

Zanimljivo je pročitati i na koji način se vodila borba protiv alkoholizma. U to vreme postojali su Jugoslovenski savez trezvenosti i Savez trezvene mladeži, čijim su zasedanjima prisustvovali i kraljev izaslanik i mnogi ministri. Na zasedanju pre tačno 80 godina, koja je otvorena izvedbom „himne trezvenosti“, pročitani su rezultati antialkoholne borbe u svetu. Najbolji rezultati bili su zabeleženi u Indiji, Švajcarskoj i na Balkanu, naročito u Bugarskoj.

„Što se tiče akcije u Jugoslaviji sa zadovoljstvom je konstatovano da je u prošloj godini i kod nas borba protiv alkohola imala znatnijih uspeha“, bile su reči predsednika ovog udruženja.

On je izrazio nadu da će i sledeća godina biti jednako uspešna, s obzirom na to da se svest o teškim posledicama alkoholizma brzo širi.  U rezoluciji koja je ovom prilikom doneta se traži: „Da se ograniči davanje točarinskih dozvola prema broju stanovnika tako da se u svakom mestu na svakih 1.000 stanovnika dozvoli samo jedna prodavnica alkohola; da se onemoguće nelegalna prodaja alkohola; da se uvede porez na pečenje rakije; da se povećaju dotacije postojećim zavodima za lečenje pijanaca…“

Celokupno izdanje može da se čita na linku Narodne biblioteke.

List Danas svakoga dana prelistava glavne vesti na današnji dan pre 80 godina, tačnije 1938. godine. Predmet analize su dnevni listovi Vreme i Pravda, koji danas ne postoje. Ideja jeste da se čitaoci vrate u prošlost, da sa vremenske distance vide kako su izgledale vesti, ali i kako su novinari, pa i sami sugrađani, razmišljali u Srbiji u turbulentnom periodu između dva rata i pred sam početak Drugog svetskog rata. Pored političkih vesti, objavljivaćemo i društvene, ekonomske, ali i vesti iz domena zabave i sporta.