Foto: Opština Tutin

Smatramo da napad na Hota predstavlja rezultat tolerantnog odnosa državnih organa prema napadima na legitimne predstavnike Bošnjaka, navodi se u saopštenju SDA Sandžaka.

Ta stranka insistira da se zločini nad Bošnjacima Sandžaka rasvetle, počinioci kazne i da se usaglasi nacionalna struktura zaposlenih u državnim organima sa javnim ovlašćenjima sa nacionalnom strukturom stanovništva u sandžačkim opštinama.