Objavljena rang-lista za rešavanje stambenih potreba izbeglica za Veternik 1

Konačna lista korisnika rangiranih objavljena je na oglasnim tablama Odseka za izbegla, prognana i raseljena lica Gradske uprave za socijalnu i dečiju zaštitu Grada Novog Sada i mesnih zajednica Grada Novog Sada, internet prezentaciji Grada Novog Sada www.novisad.rs i Komesarijata za izbeglice i migracije www.kirs.gov.rs.

Preliminarna rang-lista je objavljena još krajem 2017. godine, ali su prijavljeni imali pravo žalbe. Stambene jedinice trebalo bi da budu izgrađene do kraja ove godine. Novac je obezbeđen najvećim delom iz donatorskog fonda Regionalnog stambenog programa, u kojem je glavni donator EU.