Siniša Mali Foto: FoNet/ Ognjen Stevanovic (Arhiva)

Do sada je peticiju potpisalo preko 130lica, od kojih nisu svi zaposleni na Univerzitetu u Beogradu. Kao autori peticije se navode Dušan Teodorović, akademik i profesor Saobraćajnog fakulteta u Beogradu, Raša Karapandža, redovni profesor EBS Univerziteta i Milovan Šuvakov, viši naučni saradnik Instituta za fiziku.

Žalbu, kako se navodi, mogu potpisati nastavnici, saradnici i studenti ne samo sa Beogradskog već i drugih univerziteta u Srbiji, ali će iz pravnih razloga u tabelama koje će biti predate Univerzitetu u Beogradustajati samo potpisi zaposlenih na toj visokoškolskoj ustanovi.

U žalbi, između ostalog, piše da su stručno mišljenje i odluke organa FON-a zasnovani na „pogrešno i nepotpuno utvrđenom činjeničnom stanju, što se, pre svega odnosi na obim plagijata, kao i na način preuzimanja u spornoj doktorskoj disertaciji“. Uz detaljno obrazloženje, navedeni su i do sada neobjavljeni dokazi da je Mali direktno preveo iz doktorske teze dr Stefanosa Hailemariama mnogo više od maksimalnih tri do četiri odsto koje stručna komisija priznaje.

„Ove činjenice o plagiranju teze S. Hailemariama nisu nove jer je stručna komisija mogla da ih utvrdi korišćenjem softvera Turnitin. Međutim, te plagirane delove teksta stručna komisija nije samostalno pronašla, što takođe dovodi u pitanje ozbiljnost i temeljnost njenog rada“, piše u žalbi.

Potpisnici žalbe predlažu Odboru za profesionalnu etiku UB da preinači odluku NN veća FON-a i da utvrdi da je doktorat Malog plagirani rad, te da obaveže državne organe Univerziteta u Beogradu da mu uskrate izdavanje doktorske diplome.

Među potpisicima žalbe sa Beogradskog univerziteta suOliver Tošković, profesor Filozofskog fakulteta, Galjina Ognjanov. profesorka Ekonomskog fakulteta, Dragan Popadić i Dubravka Stojanović sa Filozofsko, Aleksandra Smiljanić sa Elektrotehničkog fakulteta, Vesna Poleksić, profesorka Poljoprivrednog fakulteta, Snježana Milivojević sa Fakulteta političkih nauka, Božidar Radenković, sa Fakulteta organizacionih nauka…

Kompletan tekst žalbe i detaljni argumenti mogu se pročitati na ovom linku.

Povezani tekstovi